Styrket tro under krisen
Styrket tro under krisen
19 mai 2020
Til tross for stengte gudshus og forsamlingslokaler oppgir nesten en fjerdedel av amerikanere at troen er styrket under pandemien. Kun 2 prosent oppgir en svakere tro.

Av Ingunn Marie Ruud

Dette viser en undersøkelse utført av Pew Research Center i slutten av april. Her svarer 24 prosent av de spurte amerikanerne at deres tro «har blitt sterkere på grunn av koronavirus-pandemien».

Videre sier kun 2 prosent at deres tro er blitt svakere. Flertallet på 47 prosent sier at deres tro ikke har endret seg mye, mens det for 26 prosent ikke var et aktuelt spørsmål fordi de ikke var religiøse til å begynne med.

Det er spesielt respondenter fra tradisjonelle afrikansk-amerikanske protestantiske kirker som svarer at troen er styrket (56 prosent) mens kun 7 prosent av jødene opplever det samme. Blant jødene opplever hele 69 prosent at troen ikke har endret seg nevneverdig mens kun 35 prosent i de afrikansk-amerikanske kirkene har det slik.

Kirkeaktive styrkes mest

Ifølge undersøkelsen er det de som beskriver seg selv som veldig religiøse som har høyest sjanse for å si at troen har blitt styrket:

«De mest religiøse amerikanerne - de som ofte ber og deltar på gudstjenester (under normale omstendigheter), og som vurderer religionen som veldig viktig for dem – sier med langt høyere sannsynlighet enn andre at deres tro har blitt sterkere som et resultat av koronavirusutbruddet. Med andre ord, den selvrapporterte styrkingen av religiøs tro har vært mest uttalt innen et segment av publikum som allerede var ganske religiøst til å begynne med.»

Likevel er det, selv blant folk som ikke er veldig religiøse, veldig få som sier at troen deres er svekket.

Avventer effekt på besøkstall

Ifølge Pew gjenstår det å se om den styrkede troen vil gi utsag i besøkstall på gudstjenester da de aller fleste amerikanske kirkegjengere rapporterer at menighetene deres har stengt vanlige gudstjenester for publikum.

Blant amerikanske voksne som sier at de vanligvis deltar i gudstjenester minst en eller to ganger i måneden, er det kun 3 prosent som sier at deres menighet fremdeles tilbyr personlig oppmøte. De aller fleste (91 prosent) sier at menigheten deres har stengt religiøse tjenester for publikum, og 5 prosent sier at de ikke vet hva menigheten har gjort.

Mer enn åtte av ti kirkegående kristne (82 prosent) sier at deres primære kirke tilbyr streaming eller innspilte tjenester på nettet eller på TV. Omlag en av åtte (12 prosent) sier at deres primære sted for tilbedelse ikke har gjort dette, mens de resterende sier at de ikke vet (5 prosent).

I Norge har strømming av gudstjenester ført til høyere besøk enn normalt, men om det vil føre til økt besøk etter smitteverntiltakene oppheves gjenstår å se også her. KPK

Les også

Tiltak mot Korona-viruset

Informasjon til lokallag og menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 14/7)
Les mer

Pinsefeiring over hele verden

Baptist World Alliance har satt sammen en video medklipp fra baptisters pinsefeiring over hele verden.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer
1 - 3 av 49
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone