Ord til oppmuntring fra generalsekretæren
Ord til oppmuntring fra generalsekretæren
18 april 2020
- Som kirker og fellesskap har tiden med korona sine utfordringer; vi kan ikke møtes til tradisjonelle gudstjenester og vi må holde større avstand til hverandre.

Kjære baptistvenner i hele vårt vidstrakte land.
Vi er inne i en helt usedvanlig situasjon i vårt land og i hele verden. Med sykdom, frykt, arbeidsledighet og ensomhet for mange i en overskuelig fremtid.

Som kirker og fellesskap har dette også sine utfordringer; vi kan ikke møtes til tradisjonelle gudstjenester og vi må holde større avstand til hverandre. Dette kan for alle og kanskje særlig for de som skal lede oppleves som en ekstra ensom og tung bør å bære og det kan fort bli til et lengre løp vi må stå i.

Vi er så takknemlige for den trofasthet, iver og oppfinnsomhet som mange viser for å finne nye måter å kommunisere på og være kirke, også for de som trenger det mest. La oss stå sammen i denne tiden, inspirere hverandre med gode og kreative ideer, ringe hverandre og dele liv, både i menighet, mellom menigheter, blant pastorer og ledere.

I Brevet til Galaterne står det; "La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.  Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen."

Vi ønsker Guds velsignelse over tjenesten og menighetslivet

Vennlig Hilsen
Terje Aadne
Generalsekretær

Les også

Tiltak mot Korona-viruset

Informasjon til lokallag og menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 10/6)
Les mer

Pinsefeiring over hele verden

Baptist World Alliance har satt sammen en video medklipp fra baptisters pinsefeiring over hele verden.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer
1 - 3 av 49
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone