Ord til oppmuntring fra generalsekretæren
Ord til oppmuntring fra generalsekretæren
18 april 2020
- Som kirker og fellesskap har tiden med korona sine utfordringer; vi kan ikke møtes til tradisjonelle gudstjenester og vi må holde større avstand til hverandre.

Kjære baptistvenner i hele vårt vidstrakte land.
Vi er inne i en helt usedvanlig situasjon i vårt land og i hele verden. Med sykdom, frykt, arbeidsledighet og ensomhet for mange i en overskuelig fremtid.

Som kirker og fellesskap har dette også sine utfordringer; vi kan ikke møtes til tradisjonelle gudstjenester og vi må holde større avstand til hverandre. Dette kan for alle og kanskje særlig for de som skal lede oppleves som en ekstra ensom og tung bør å bære og det kan fort bli til et lengre løp vi må stå i.

Vi er så takknemlige for den trofasthet, iver og oppfinnsomhet som mange viser for å finne nye måter å kommunisere på og være kirke, også for de som trenger det mest. La oss stå sammen i denne tiden, inspirere hverandre med gode og kreative ideer, ringe hverandre og dele liv, både i menighet, mellom menigheter, blant pastorer og ledere.

I Brevet til Galaterne står det; "La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.  Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen."

Vi ønsker Guds velsignelse over tjenesten og menighetslivet

Vennlig Hilsen
Terje Aadne
Generalsekretær

Les også

Tiltak mot Korona-viruset

Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 26/11)
Les mer

Digitale gudstjenester

22. november byr vi igjen på gudstjenester fra flere menigheter, blant annet en felles gudstjenste fra Bærum og Drammen, der Einar Skog deltar med Ola Bremnes sang "Har du fyr".
Les mer

Digitale gudstjenester

Søndag 15. november er det flere av menighetene i de større byene som er forhindret fra å samles til gudstjeneste. Vi har samlet noen av de digitale gudstjenestene som tilbys i dag.
Les mer
1 - 3 av 52
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone