Langfredag
Langfredag
10 april 2020
I dag deler Atle Henning Eidem, pastor i Fredrikstad Baptistmenighet og menighetsrådgiver, en påskebetraktning med oss.

Velkommen til digital påskebetraktning. Her finner du det du trenger for å kunne markere Langfredag hjemme, men på samme tid sammen med gode venner i baptistmenighetene. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken, reflekterer og samtaler sammen.

1. Sang

Sørg, o kjære Fader, du (Arild B. Svendsen spiller)

(Startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

2. Tekstlesning

(Les gjerne høyt - er dere flere så bytt på å lese)

Parafrase over salme 13 (Atle H. Eidem)

Virkeligheten har gått i stykker,
Gud, ser du ikke mine ulykker?
Livet er et nakent lydløst skrik.
Veien stanset i den dypeste flik.

Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?

Hvor lenge, Herre?
Jeg ser intet håp om en fremtid?

Noe forferdelig har skjedd,
jeg står tilbake ordløs og redd.

Gud, jeg tror ikke du forstår,
tilværelsen endret plutselig vilkår.

Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?

Hvor lenge, Herre?
Jeg ser intet håp om en fremtid?

Livet går videre for alle der ute,
Svar meg! jeg trenger kart og ny rute.

For meg har driften helt stanset opp,
gi mine øyne lys og nytt håp!

Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?

Hvor lenge, Herre?
Jeg ser intet håp om en fremtid?

Hvorfor? Herre, Hvorfor?
Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen?

Hvorfor? Herre, Hvorfor?
Må jeg bære sorg i hjertet hele dagen?
Hvorfor? Herre, Hvorfor?

Herre drøy ikke mer,
vend ansiktet så du ser.

Snu min klage til lykke,
gjør min smerte til et smykke.

Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?

Hvor lenge, Herre?
Er du der i min fremtid?

Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
ropte min frelser i døden til deg,

Jeg roper med han fra korset ut!
i tillit og tro at du berger meg til slutt.

Takk trofaste, Herre.
Du er hos meg for alltid!

Takk gode, Herre.
Du er hele min fremtid!

Salme 22, 2-3
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød?
Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke,
jeg roper om natten og får ikke ro.

Matteus 27, 45-46
Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

3. Langfredagsbetraktning

(Startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

Reflekter gjerne over betraktningen du har hørt på. Dersom dere er flere som ser denne sammen kan dere samtale om den. Det er og mulig å avtale med noen at dere etter å ha fulgt den digitale påskesamlingen tar en prat sammen på telefon, messenger, eller en annen kanal for sosial kontakt.

5. Langfredagsbønn

(Be høyt - er dere flere sammen så velg en som leser)

Kjære Jesus Kristus, du har kjent på egen kropp hva det vil si å være menneske. Ensomhet, smerte og mørke er ikke ukjent for deg.
Åpne våre hjerter for korsets gåte. La korset bli vårt håpstegn i en verden merket av lidelse og ondskap.

Gud, noen ganger så kjennes du så langt borte, jeg får ikke øye på deg.
Gud, noen ganger så hører jeg deg ikke, du er taus.

Korsfestede Kristus, vær oss nær i vårt mørke.
Korsfestede Kristus, vær oss nær i vår smerte.


Korsfestede Kristus, vær oss nær i vår ensomhet.

I din lidelse, finner vi håp.
Når du går inn i mørke, finner vi lyset.

Når du møter døden, finner vi livet.

Gode Jesus, vi forstår ikke dybden, eller bredden i det som skjedde der på korset, i Golgatas ensomme mørke.
Vi forstår ikke rekkevidden, og vi kan ikke lodde de dyp av kjærlighet og nåde av hva du der gjorde for oss og for meg!

Men det lille vi forstår er at du elsket oss først, slik at vi skulle kunne elske.
Du led og døde i kjærlighet til oss, slik at vi skulle kunne bære din kjærlighet videre.
Du døde i mørke og ensomhet, for at vi skal få bringe lys og fellesskap.
Amen

Stillhet - be din personlige bønn

6. Takk

Takk til Arild Brun Svendsen som spilte orgel, og til Ingvild og Michael Østenstad som deltok med sang. Takk også til Atle H. Eidem for påskebetraktning og arbeidet med bibeltekster og formulering av bønn.

Denne påsken, og sannsynligvis i lang tid framover, vil hverdagen være annerledes for oss, men også muligheten til å samles i kirkene for fellesskap, er annerledes. Dersom du har behov for å snakke med noen er det alltid mulig.

Her finner du din nærmeste baptistmenighet.

I serien digital påske kommer det en ny betraktning i morgen. Da er det Hermod Bakkevoll som har ansvaret.

 

 

Les også

Digitale gudstjenester

Korona påvirker oss fremdeles, og i mange områder av landet er det strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Home Church, Oslo og andre kirker søndag 16. mai.
Les mer

Digitale gudstjenester

Korona påvirker oss fremdeles, og i mange områder av landet er det strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud også denne søndagen.I Stavanger er det åpent nå, men en tilbyr likevel stream.
Les mer

Digitale gudstjenester

Det er fremdeles mange områder av landet med strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Halden Baptistmenighet og andre baptistkirker!
Les mer
1 - 3 av 88
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone