Folk søker bønn i krisetid
Folk søker bønn i krisetid
6 april 2020
En dansk forskningsartikkel peker på en global trend der internettsøk på temaet bønn har skutt i været under koronapandemien.
Tekst: Ingunn Marie Ruud Foto: Markus Plementas, KPK

Førsteamanuensis Jeanet Sinding Bentzen ved Universitetet i København, CEPR, har publisert en forskningsartikkel kalt «In Crisis, We Pray: Religiosity and the COVID-19 Pandemic». Her viser hun at internettsøk for bønn har økt betraktelig siden pandemien startet.

Bentzen har analysert internettsøk på bønn i 75 land siden begynnelsen av pandemien, og påpeker at «søkeintensiteten for bønn dobler seg for hvert 80 000 nye registrerte tilfelle av COVID-19».

– Jeg dokumenterer at Google-søk på bønn har skutt opp i rakettfart i løpet av mars 2020 da COVID-19 ble global. [...] Resultatene kan bli forstått som religiøs mestring: Vi ber for å takle motgang, skriver den danske professoren i sin innledning.

Høyeste nivå på 5 år
Bentzen dokumenterer at i mars alene har internettsøk på temaet bønn steget til det høyeste nivået på de siste fem årene, som komparative Google-søkedata er tilgjengelige for. Det overgår alle andre store begivenheter som ellers fører til økt søking på bønn, som jul, påske eller ramadan. Den økende interessen for informasjon om bønn startet rundt midten av mars, sammenfallende med spredningen av COVID-19.

Forskeren tror den reelle økningen i interesse for bønn kan være enda høyere.

– Å bruke internettsøk som et mål på bønnens intensitet kan undervurdere den faktiske etterspørselen for bønn siden de eldre, som ble hardest rammet av COVID-19, ikke er de mest aktive internettbrukere, skriver hun.

Men legger til at en annen faktor også kan påvirke tallene.

– En faktor som trekker i motsatt retning er at COVID-19 resulterte i midlertidige kirkelige nedleggelser, for å begrense smittehastigheten. Dermed kan en del av de intensiverte søkene etter bønn dekke en overgang fra bønn i offentligheten til bønn i det private.

Global tendens
Bentzen forteller at hennes funn av intensivert søk etter bønn under COVID-19 er et globalt fenomen.

– Det forekommer på alle kontinenter, både for kristne og muslimer. Til og med Danmark, et av de minst religiøse landene i verden, ser systematisk økning i internett-søk på bønn, sier hun.

Den danske forskeren skriver at det på nåværende tidspunkt er usikkert hva den intensiverte bruken av religion under COVID-19-krisen vil ha å si for religionens rolle i årene fremover.

– På dette tidspunktet kan vi bare gjette. Vi er fremdeles veldig i begynnelsen av pandemien, og det er ingen tegn på en avtakelse av økningen i bønnens søkeintensitet. For landene som ble rammet tidlig, vil sannsynligvis økningen fortsette i flere måneder. Videre har pandemien bare så vidt ankommet i utviklingsland, men den økende søkeintensiteten for bønn er allerede tydelig der. KPK

Les også

Tiltak mot Korona-viruset

Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 4/1/2021)
Les mer

Digitale julegudstjenester

På denne siden samler vi linker til digitale julegudstjenester. Her kan du få del i gudstjenester fra Andøya, Harstad, Oppdal og mange andre menigheter!
Les mer

Tenn lys

Fjerde adventssøndagen stilte over 30 opp for å synge sangen "Tenn lys" på digital gudstjeneste fra Bærum og Drammen baptistkirker. Verdt å få med seg!
Les mer
1 - 3 av 84
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone