Økt antall lokallag i Ung baptist
Økt antall lokallag i Ung baptist
13 april 2020
"Etter å ha byttet ut medlemsprogrammet vårt er vi veldig fornøyde med resultatet når vi landet på 179 godkjente lokallag", sier Siri D. Fjeldberg, administrativ leder i Ung baptist.

Ung baptist har dette året en svak økning i antall lokallag fra 176 i fjor og til 179 i år. «Vi vet at det alltid er mer aktivitet enn det som er registrert. Blant annet har vi flere lokallag som er i oppstarten og som kommer til å søke om etableringsstøtte. Selv om vi har noe færre tellende medlemmer i år enn i fjor, har vi økt det totale medlemsantallet (inkl de som ikke betaler eller er over 26 år) med flere hundre medlemmer. Det vil si at det er et potensiale for å øke støtten sin for neste år hvis man passer på å samle inn medlemskontingenten i tide. I tide er i denne sammenhengen før 31.12.2020!»

I tillegg til å bytte ut medlemsprogrammet er det nye regler for fordeling av frifondmidler. Alle tellende lokallag får nå kr 3000,- per lokallag, mot kr 1000,- fra tidligere år. I tillegg kommer en støtte pr medlem på ca kr 200. Etableringsstøtten på kr 5000,- gis til lokallag som startes i løpet av året, og blir utbetalt løpende fram til 1. september. Støtte pr lokallag og medlem vil bli utbetalt i slutten av september som tidligere.

En større endring er prosjektstøtten som hadde frist 1. april. Dette er kr 100.000,- som skal gå til de virkelig gode prosjektene. Det er Landsstyret i Ung baptist som bestemmer hvilket fokus prosjektene skal ha hvert år og som står for fordelingen. I år går pengene til konfirmantarbeid og utadrettede prosjekter i lokalsamfunnet. «Vi har fått inn en del søknader, og representanter fra styret skal jobbe med dette etter påske. Tilsagnet om støtte og utbetaling vil komme i juni.»

«Grunnen til at vi har lagt om ordningen med prosjektstøtte er at det kom inn veldig mange søknader, noe som gav veldig mye arbeid både for de som søker og oss som skulle jobbe med fordelingen. Blant annet var det forferdelig vanskelig å fordele pengene rettferdig, og mange søknader hadde flere prosjekter i samme søknad hvor vi kunne gi til noe, mens en del av prosjektene ikke var innenfor reglene som er satt fra LNU. Det viste seg også at de fleste søknadene egentlig handlet om et generelt behov for ekstra driftsmidler. Derfor har vi valgt å øke den generelle støtten pr lokallag, så man slipper å søke. At vi likevel har satt av noen få kroner til prosjektstøtte er fordi vi av erfaring vet at noen lokallag har noen eksepsjonelt gode initiativ som trenger prosjektstøtte for å kunne gjennomføres. Disse vil vi gjerne kunne støtte også framover.»

Frist for å bruke opp og rapportere frifondmidler utbetalt i 2019 er som tidligere år 31. mai.

Les også

Lys i en mørk tid

Sel Baptistmenighet pusser opp huset, har ny pastor og holder på å starte ungdomsgruppe.
Les mer

Fullt hus på MG-forum

MG står for multikulturell generasjon. Visjonen og misjonen er: «Cultivating the next multicultural generation and desciples»
Les mer

En sosial øy

Når samfunnet ellers har strenge restriksjoner for hvor mange som kan møtes, har Oslofjord Folkehøgskole blitt til en sosial øy for unge mennesker.
Les mer
1 - 3 av 132
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone