Inviterer til digital bønnedugnad
Inviterer til digital bønnedugnad
20 mars 2020
Når kirker og forsamlingssaler ikke kan fylles opp fysisk, finnes det alltids en nettløsning. Det gjelder også for folk som vil be.

Av Stein Gudvangen

Derfor inviterer Norges Kristne Råd til en stor nasjonal og tverrkirkelig bønnedag denne helgen. 

­– Selv om vi ikke kan møtes fysisk, kan vi samles i bønn der vi er og på tvers av fysisk avstand, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd som er et fellesorgan for 26 kristne trossamfunn.

– Vi trenger å overgi oss selv, hverandre og alt liv som er truet av koronaviruset til håpets og kjærlighetens Gud, sier han i en pressemelding hvor han oppfordrer til en stor nasjonal bønnesamling.

Bønnedagen er ment å vare hele søndagen, fra morgen til kveld, og kirkesamfunnene skal brukes sine egne Facebook-sider til å lede dem som ber. Det samme vil Norges Kristne Råd gjøre.

Norges Kristne Råd har utarbeidet ressurser som ferdig formulerte bønner og forbønnsemner som skal gi en ramme for hvordan bønnesamlinger kan gjennomføres hjemme og for eksempel sammen med barn. Det siste skjer i samarbeid med Søndagsskolen Norge.

Stengt, men åpen

Kirkehusene er stort sett stengt, men Hermansen påpeker at kirkefellesskapene likevel er åpne. Det er bare måten å møtes på som er endret. Norges Kristne Råd viser til at det kirkelige tilbudet fortsatt er mangfoldig. Alt fra gudstjenester og babysang til familiesamlinger og konfirmantundervisning tilbys på ulike sosiale plattformer, mens kirkelig ansatte og frivillige fortsatt er tilgjengelige for samtaler pr. telefon, e-post og i chattekanaler.

Hermansen viser til både statsminister Erna Solberg og kong Harald når han oppfordrer til fellesskap og omsorg også når de vanlige samværsformene ikke lar seg opprettholde.

«Koronaviruset er så smittsomt at vi ikke kan ta på hverandre – men vi skal ta vare på hverandre», sa statsminister Erna Solberg på en av sine mange pressekonferanser den siste uka mens kongen i en ekstraordinær TV-tale fra Kongsseteren uttalte: «Sammen står vi i dette. Og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss.»

– Kirkene viktige

Hermansen uttaler at kirkene historisk sett har hatt en viktig betydning i krisetider.

– Verdens helseorganisasjon har erklært at koronasmitten er en global pandemi. Samtidig står hundretusenvis av flyktninger fortvilet og sammentrengt på grensene til Europa, og annen nød og uro fortsetter å true menneskers liv mange steder i verden. Det er krisetid, og derfor inviterer kirkene i Norge, gjennom Norges Kristne Råd, til en felles nasjonal bønnedag, sier Hermansen.

Han trekker fram at myndigheter og sentrale samfunnsinstanser trenger forbønn. Videre nevner han helsearbeidere og familier som har mistet noen gjennom epidemien som mennesker som trenger omsorg, og mennesker som er rammet av frykt, uro og ensomhet når mange må leve isolert. De store økonomiske konsekvensene trekkes også fram.

Dessuten er Hermansen særlig opptatt av situasjonen i flyktningleirer i Midtøsten og sør i Europa.

– Der får barn, menn og kvinner i en allerede svært vanskelig situasjon, enda en byrde å bære, uten tilgang på den hjelp og støtte vi får her i Norge. Vi vil derfor også be Gud særlig ta seg av dem som har brutt opp fra sine hjem på grunn av fattigdom, krig og konflikt, som er på vandring i uvisshet, som er syke, men ikke har tilgang på helsehjelp, og for personer i risikogrupper som nå står i fare for å smittes og miste livet, sier Erhard Hermansen

Han oppfordrer også til praktisk diakonal innsats som økonomisk rådgivning, leksehjelp og innkjøp av dagligvarer for naboer som trenger det, eller andre håndsrekninger.

– I tider som dette trenger vi hverandre. Vi står sammen mot en felles usynlig fiende, sier Hermansen. KPK

Les også

Tiltak mot Korona-viruset

Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 26/11)
Les mer

Digitale gudstjenester

22. november byr vi igjen på gudstjenester fra flere menigheter, blant annet en felles gudstjenste fra Bærum og Drammen, der Einar Skog deltar med Ola Bremnes sang "Har du fyr".
Les mer

Digitale gudstjenester

Søndag 15. november er det flere av menighetene i de større byene som er forhindret fra å samles til gudstjeneste. Vi har samlet noen av de digitale gudstjenestene som tilbys i dag.
Les mer
1 - 3 av 112
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone