Fram mot 2022
Fram mot 2022
20 februar 2020
Landsmøtet 2019 ba om at det ble satt sammen et utvalg som skal arbeide med baptistisk identitet, bibelsyn, forståelse av frihet og forpliktelse innen baptistfellesskapet fram til 2022 (BID22).

Utvalget er i gang med sitt arbeid, og hadde sitt første møte 1. februar, og ser med spenning fram til oppgaven som er både omfattende og viktig. .

BID 22 komiteen består av: Elise Angen, leder, Leif Vollan, Vanlian Oke, Kay Doh Say Pe, Gunnar Krunenes, Gabriel Stephen, Kjell Einar Granholt og Håkon Sigland. Informasjonsleder Roger Dahl bistår utvalget som sekretær og administrativt, og King-Instituttet bistår utvalget. I forbindelse med oppstarten av arbeidet har utvalget fått hjelp fra King-Instituttet ved leder Thomas Dorg og seniorrådgiver Per-Erik Skogstad.

Utvalget er tydelig på at en ønsker transparente prosesser i forhold til kirkesamfunnet, slik at det som presenteres som forslag i 2022 skal være godt kjent, og vært gjenstand for høring på forhånd

Et robust kirkesamfunn som er i stand til å håndtere saker som vil utfordre, og som vet om sin egenart og har en tydelig retning, er viktige mål for arbeidet BID22 har begynt.

På bildet:
Foran fra venstre: Kay Doh Say Pe, Elise Angen, Vanlian Oke og Kjell Einar Granholt. Bak fra venstre: Thomas Dorg, Gabriel Stephens, Gunnar Krunenes,Håkon Siglanf og Per Erik Skogstad. Leif Vollan var ikke tilstede. Foto: Roger Dahl

Les også

Tenketanken

En smeltedigel av baptister med ulik kultur, teologi, alder og meningsmangfold som skal være en ressurs for BID2022
Les mer

Et robust kirkesamfunn for fremtiden

«Dette er gøy, spennende og nødvendig», forteller Elise Angen, prosjektleder for BID2022.
Les mer

Sterk oppgang for baptist-folkehøgskole

Oslofjord Folkehøgskole i Bærum har høyere søkertall enn på flere år. Nå håper de på en positiv korona-effekt.
Les mer
1 - 3 av 45
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone