Fram mot 2022
Fram mot 2022
20 februar 2020
Landsmøtet 2019 ba om at det ble satt sammen et utvalg som skal arbeide med baptistisk identitet, bibelsyn, forståelse av frihet og forpliktelse innen baptistfellesskapet fram til 2022 (BID22).

Utvalget er i gang med sitt arbeid, og hadde sitt første møte 1. februar, og ser med spenning fram til oppgaven som er både omfattende og viktig. .

BID 22 komiteen består av: Elise Angen, leder, Leif Vollan, Vanlian Oke, Kay Doh Say Pe, Gunnar Krunenes, Gabriel Stephen, Kjell Einar Granholt og Håkon Sigland. Informasjonsleder Roger Dahl bistår utvalget som sekretær og administrativt, og King-Instituttet bistår utvalget. I forbindelse med oppstarten av arbeidet har utvalget fått hjelp fra King-Instituttet ved leder Thomas Dorg og seniorrådgiver Per-Erik Skogstad.

Utvalget er tydelig på at en ønsker transparente prosesser i forhold til kirkesamfunnet, slik at det som presenteres som forslag i 2022 skal være godt kjent, og vært gjenstand for høring på forhånd

Et robust kirkesamfunn som er i stand til å håndtere saker som vil utfordre, og som vet om sin egenart og har en tydelig retning, er viktige mål for arbeidet BID22 har begynt.

På bildet:
Foran fra venstre: Kay Doh Say Pe, Elise Angen, Vanlian Oke og Kjell Einar Granholt. Bak fra venstre: Thomas Dorg, Gabriel Stephens, Gunnar Krunenes,Håkon Siglanf og Per Erik Skogstad. Leif Vollan var ikke tilstede. Foto: Roger Dahl

Les også

Sterk oppgang for baptist-folkehøgskole

Oslofjord Folkehøgskole i Bærum har høyere søkertall enn på flere år. Nå håper de på en positiv korona-effekt.
Les mer

Sterk nedgang i kristelig opplæring

Til tross for at flere kristelige aktører har vært flinke til å omstille seg til digitale flater opplever K-Stud en nedgang på over 40 prosent i antall kursdeltagere så langt i år.
Les mer

Nå kan du ta 10 studiepoeng ved HLT hjemmefra

Høyskolen (HLT) utfordrer pastorer og andre ledere til å ta faget «Misjonale menigheter og livslang læring» våren 2020 mens samfunnet rundt er preget av situasjonen med koronaviruset.
Les mer
1 - 3 av 43
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone