Vil ikke være et underholdningsbidrag
Vil ikke være et underholdningsbidrag
10 mars 2020
Barn og unges hverdag er fylt av mye «støy» i form av underholdning bare et tastetrykk unna. Caleb og Sarah ønsker å sørge for næring, liv og vekst blant ungdommene i Skien Baptistmenighet.

Av Siri D. Fjeldberg

Caleb Luke Casper og Sarah Ørnevik startet i jobben som ungdomspastorer i Skien Baptistmenighet høsten 2019. Der har de ansvar for konfirmantarbeidet og å skape et møtepunkt for ungdommer på fredagene. I tillegg er det med på leirer og andre arrangementer.

Caleb er 28 år og kommer fra Cold Lake, AB, i Canada. Han kom til Skien i 2014 for å ta en DTS med Ungdom i Oppdrag. I 2016 flyttet Sarah til Skien for å gå på lærerskolen i Porsgrunn. Hun bodde en tid på Ungdom i Oppdrags base og jobbet deltid med samme prosjekt som Caleb var engasjert i. - Vi ble fort gode venner, og var venner i to år før vi ble sammen. Vi giftet oss sommeren 2019 i Canada.

Etter et halvt år i tjenesten har de allerede gjort seg noen erfaringer. -Vi jobber veldig godt sammen, og brenner for mye av det samme. Det har vært spennende for oss å finne vår rolle i dette arbeidet, og det å bruke tid på å studere Bibelen sammen, har hatt stor verdi for oss. I tillegg har vi blitt varmt mottatt av menigheten, og opplever å ha mange engasjerte frivillige å samarbeide med.

Kjernen i evangliet er det viktigste de formidler. - Jesu død på korset, Jesu oppstandelse, tilgivelse for våre synder og evig liv i Ham. Vi ønsker og at barn og unge skal få en opplevelse av at de kan leve livet sammen med Gud, at Han er virkelig i vår hverdag og at vi kan være en del av det Han gjør i verden i dag.

Framover vil de fokusere på å bli bedre kjent med ungdommene. - Det er helt avgjørende at vi kjenner ungdommene godt, og at de er trygge på oss, for at ungdomsarbeidet skal vokse, og vi får større mulighet til å fokusere på disippelskap.

Les også

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer

Økt antall lokallag i Ung baptist

"Etter å ha byttet ut medlemsprogrammet vårt er vi veldig fornøyde med resultatet når vi landet på 179 godkjente lokallag", sier Siri D. Fjeldberg, administrativ leder i Ung baptist.
Les mer

Ny daglig leder i Ung baptist

«Jeg har stor tro på at tro fører til handling», sier Kjell Einar Granholt, nyansatt daglig leder i Ung baptist.
Les mer
1 - 3 av 53
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone