Ung europeisk nettverksbygging
Ung europeisk nettverksbygging
31 januar 2020
European Baptist Federation Youth arrangerer årlig konferanse for unge ledere i Europa. Ung baptist har sendt deltakere i mange år og dette er en av møteplassene som blir prioritert.

Av Siri D. Fjeldberg

Foto: Karin-Liis Tambaum, EBF

I 2020 møttes de i Tallin med overskriften Connect. «Det er viktig å møtes for å skape et fellesskap», forteller Elisabeth Bækkelie. «Det er enklere å å få til et samarbeid eller å støtte folk fra andre land når man har møtt dem og har fått en relasjon til dem. Også er det gøy å møte folk fra andre land som driver med det samme, og man kan dele erfaringer med hverandre.»

«Jeg fikk bli kjent med familien min fra Europa, forteller Karla Faur. «Folk var så sosiale og så åpne, selv om vi var så forskjellige og hadde forskjellige språk og bakgrunn. Det jeg lærte er at vi som ledere for barn og unge ikke må sette for høye krav til hverandre og de vi leder, men å akseptere at vi er forskjellige og at vi kan ta del i fellesskapet på forskjellige måter uansett alder, utdannelse eller kjennskap til Jesus.»

Selv om det største fokuset er på fellesskap og relasjonsbygging var det også ulike seminarer for å lære nye måter å gjøre ting på. «Vi hadde seminar om noe som heter Messy Church, som startet i England», sier Elisabeth. «Der fikk jeg mange gode ideer som kan inspirere meg i mitt arbeid i Kristiansand, alt fra morsomme aktiviteter til hvordan formidle en bibelhistorie. Vi hadde også en veldig interessant paneldebatt om disippelgjøring, der noen fortalte om sine erfaringer. Det var spennende å høre om folks erfaringer og at det finnes flere ulike måter å drive med disippelgjøring.»

"Vi er i forbløffende like situasjoner, til tross for ganske ulike kulturelle kontekster. Det er den samme brannen: å hjelpe unge folk til å bli kjent med og vokse i troen på Jesus. Også er det lignende utfordringer: hvordan kulturen rundt preger de unge i kirka, positivt og negativt, hvordan det kan være vanskelig å vise "de voksne" i menighetene og kirkesamfunnet viktigheten av å fokusere på barn og ungdom i alt vi gjør, og det å gjøre ting på nye måter som fenger unge folk og inviterer dem dypere", sier Fredrik. Samtidig fikk de høre om nye initiativ, at mennesker kommer til tro og at de følger Jesus på ulike måter.

Noe Fredrik sier han personlig sitter igjen med, var alle historiene han fikk høre, de lange samtalene, muligheten til å be og tilbe sammen - kort sagt det å bli bedre kjent. "Det er så mange bra folk rundt omkring i Europa, Midtøsten og Sentral-Asia som jeg ikke ville fått muligheten til å møte uten å reise på noe sånt." Fredrik tror han ikke er alene om det, og at særlig for de som føler seg ganske alene i landet, byen og tjenesten sin, er en slik konferanse viktig.

 Ung europeisk nettverksbygging

Fra Norge deltok Tim Solwoong Kim og Roald Zeiffert som ansatte i EBF. Ung baptist deltakere var Fredrik Krunenes, Elisabeth Bækkelie, Inger-Lise Salvesen og Karla Faur.

Les også

Areopagos overtar baptistenes Ungkloster-arbeid

Areopagos tar over kommunitetsarbeidet Ungkloster fra Ung Baptist. Leder i Ung Baptist Kjell Einar Mong Granholt (t.v) er fornøyd med at Ungkloster-koordinator Fredrik Krunenes fra nyttår blir kollega med leder for Etter Kristus, Ruth Burch Skree, i Areopagos. Håpet er at enda flere skal få øynene opp for et forpliktende kommunitetsliv preget av trospraksis, rytmer og fellesskap i hverdagen sammen med Gud.
Les mer

“Er jeg som etnisk nordmann så tolerant og inkluderende som jeg tror?”, spør Kjell mens Thaku lurer på: “Oppleves jeg som en utakknemlig og sur innvandrer og hårsår kvinne i møte med det norske samfunn?”
Les mer

Lovsang til alle

Ung baptist satser på lovsang for å rive ned skillelinjer i organisasjonen.
Les mer
1 - 3 av 175
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone