Har du ressurser, har du ansvar
Har du ressurser, har du ansvar
21 januar 2020
«Hvis jeg kan bruke min hvite hud som et skjold for å skape pusterom til å lage gode løsninger, så gjør jeg det», sa Sigmund Hegstad i sin tale under utdeling av Ikkevoldsprisen på Oslofjord Folkehøyskole.

Av Siri D. Fjeldberg

Gode løsninger er nettopp det Sigmund har jobbet fram sammen med romene han har blitt kjent med. Selv kommer han fra en god og relativt problemfri oppvekst, og møtet med en annen virkelighet gjorde et stort inntrykk på ham da han traff romfolk i Oslo. Nå er planen å starte klesfabrikk i Romania. «Romene er de i Europa som er mest utsatt for diskriminering. Både når det gjelder bolig, arbeid, helse og utdanning.» De håper senere å starte barnehage, flere bedrifter og skoler. All verdiskapning går tilbake til de som arbeider i bedriftene. Sigmund takket for prisen ved å markere at når vi jobber for en bedre verden må vi heie på hverandre og at denne prisen er en motivasjon til å fortsette arbeidet. "Noen lurer på hvorfor vi skal lykkes når så mange andre ikke har. Da sa Guta (en av danserne) at det er fordi vi er skamløse og har er guts enn de andre!"

At vi som priviligerte har et ansvar er viktig for Sigmund, og det gjelder hele livet. Nå bor det flere han romer i leiligheten hans og han bruker tiden på å skape arbeidsplasser. Dette har han gjort under firmanavnet Fair&Square. De har en egen fabrikk i Kina, samt at firmaet også gir arbeid til romer i Norge. I tillegg til denne virksomheten er han profesjonell danser og har laget en egen danseforestilling sammen med romer for å sette fokus på deres situasjon. Under prisutdelingen viste de en del av forestillingen.

Har du ressurser, har du ansvar

Under prisutdelingen fikk vi også et innblikk fra Elisabeth Pihlstrøm som serverte Martin Luther King Jr da han var på besøk på Folkehøyskolen for 55 år siden. «Jeg var 15 år da jeg serverte ham. Han sa jeg var god i engelsk, og jeg fortalte ham at jeg hadde skrevet en oppgave om ham på skolen og så snakket vi litt om det norske skolevesenet. Det jeg husker best var at han var en veldig karismatisk person som gjorde stort inntrykk.»

Har du ressurser, har du ansvar

Prisen ble overrukket av generalsekretæren i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen med begrunnelsen at Sigmund innsats er på forbilledlig vis med å bryte ned strukturell vold i forhold til fiendebilder overfor romer og vår alles ettergivenhet og likegyldighet Utdelingen ble ledet av Billy Taranger som er styreleder for Oslofjord Folkehøgskole. I tillegg fortalte Niels Fredrik Skarre litt om arbeidet til Martin Luther King. Det er 14 året folkehøgskolen markerer denne dagen etter mønster fra en svensk folkehøyskole. Prisen deles ut i sammenheng med King-dagen, gis til personer og organisasjoner som handler i Martin Luther King jr. sin ånd, altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. I år la komitteen vekt på at Sigmund har skapt arbeidsplasser for mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet.

 

Foto øverst: Erhard Hermansen, Norges Kristne Råd, Kristna Sletten, Oslofjord Folkehøyskole, Sigmund Hegstad og Roger Dahl, Det Norske Baptistsamfunn.

Foto i midten: Fra danseforestillingen "den barmhjertige samaritan", Vasilica Gheorghita Croitoru og Guta Trandafir.

Foto nederst: Elisabeth Pihlstrøm

Les også

- Vi ligger en måned foran

20% flere elever har takket ja til skoleplass sammenliknet med samme tid i fjor, skriver Oslofjord Folkehøgskole på sine nettsider.
Les mer

Ingrid Rosendorf Joys mottok Ikkevoldsprisen

Om du gikk glipp av utdelingen av Ikkevoldsprisen fredag 22. april er det ikke for sent. Markeringen på Oslofjord Folkehøgskole ble tatt opp og opptaket finner du her.
Les mer

Får Ikkevoldsprisen for sitt livssynsdiplomati

Uten Ingrid Rosendorf Joys hadde det vært mer utenforskap i Norge, mener komiteen som har tildelt henne Ikkevoldsprisen for 2022.
Les mer
1 - 3 av 43
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone