Norad avviser rent tillitsbasert bistand
Norad avviser rent tillitsbasert bistand
16 januar 2020
ADVARER: I Norad mener man norske misjonsorganisasjoner som driver med bistand, står i fare for operere i en blindsone fordi de deler livssyn med dem som mottar den norske bistanden. Noe en oforsøker å være seg bevist innen baptistenes bistands- og misjonsarbeid.

Bildet er fra Dogodogo multitraining Center i Tanzania. Foto: Terje Fjeldsgård Andersen, Norad.

Skrevet av Alice Tegle

Enorme pengesummer forsvinner i bestikkelser på verdensbasis. Norad frykter at felles livssyn hos misjonsaktører og lokale samarbeidspartnere gjør dem blinde for korrupsjon.

– Hvis man deler veldig mye av tro, verdier eller fagbakgrunn kan det ses på som en iboende risiko. Hvis de du samarbeider med, er veldig lik deg selv, kan du havne i en situasjon der du ikke er like mye på vakt som du kanskje ellers ville vært, sier Svend Thorleif Skjønsberg i Norad.

Røde flagg

Han leder det såkalte varslingsteamet i Direktoratet for utviklingsarbeid, Norad. Som internrevisor ser han etter det som kalles «iboende risikofaktorer» og «røde flagg». Dette kan blant annet være felles livvsyn hos organisasjonene og deres samarbeidspartnere.

– Disse risikofaktorene skal bistandsaktørene kjenne til, og de skal ha tiltak som forebygger at risikofaktorene blir et problem. Norad forutsetter at slik risikohåndtering gjøres fortløpende av alle som får støtte, sier han til Kristelig Pressekontor.

Tillit kun i Norge

Norad avviser rent tillitsbasert bistand

UENIG: – Norge går for å være et tillitsbasert samfunn, men hverken for bruk av offentlige penger i Norge eller for penger som sendes ut av landet, kan tillit alene ligge i bunnen, sier Svend Thorleif Skjønsberg som er leder for varslingsteamet i Norad.

«Tillit må ligge i bunnen for bistandsarbeidet, for ikke å bruke enorme summer på kontroll», argumenterer Normisjons fungerende internasjonale leder, Marianne Næss Norheim. Det har Skjønsberg et annet syn på.

– Norge går for å være et tillitsbasert samfunn, men hverken for bruk av offentlige penger i Norge eller for penger som sendes ut av landet, kan tillit alene ligge i bunnen. Bruken av norske midler skal ikke primært baseres på tillit, men på standard gode forvaltningsrutiner som innebærer åpenhet, etterrettelighet og dokumentasjon, fastslår han.

– Men organisasjonene hadde jo ikke inngått samarbeid med noen de ikke stoler på?

– Tillit er viktig, men står ikke i kontrast til en armlengdes kritisk avstand. Alle er tjent med at midlene kommer frem til formålet. Mange av sakene Norad har hatt, hvor midler er blitt misbrukt, viser at mangel på etterrettelighet eller dokumentasjon kan åpne opp for veldig mye feil, sier Skjønsberg og påpeker at de årlige kostnadene for internasjonal korrupsjon anslås å være 3,6 trillioner dollar.

Konstant risiko

– Er det da bedre ikke å hjelpe noen enn å risikere korrupsjon?

– Det er et godt spørsmål. Man vil nok alltid risikere å bli utsatt for korrupsjon, men målet må være å redusere risikoen mest mulig ved smart og effektiv intern kontroll. I første omgang må man innse hvor forskjellige samfunnene er i ulike land når det gjelder korrupsjon. Mye av bistanden må nødvendigvis gjennomføres i samfunn med svake strukturer hvor risikobildet for misbruk av mildler er helt forskjellig fra det norske, sier Norads varslingsleder.

Når misjonsorganisasjonene argumenterer med at de risikerer å utrette mindre fordi de må bruke så mye penger på administrasjon, minner Skjønsberg om en endring Utenriksdepartementet gjorde i regelverket for et års tid siden:

– Hvis noen lokale partnere har misligholdt kontrakten, kan disse nå betale tilbake det misligholdte beløpet til prosjektet i stedet for til Norad. Dette forutsetter at myndighetenes samarbeidspartnere har overholdt avtalen, blant annet ved at de reagerer raskt og profesjonelt ved mistanke om at noe går galt, sier Svend Thorleif Skjønsberg, som tross kritikken fra misjonsorganisasjonene mener å se en økende forståelse for Norads kontrollvirksomhet blant norske bistandsaktører. KPK

Les også

Fra Bernhard Aalbu til Lise Kyllingstad

I takknemlighet til Gud for det vi har fått være med på feirer Det Norske Baptistsamfunnet 100 års tilstedeværelse i Kongo.
Les mer

Virus- og valutatrøbbel for baptistprosjekt

Skoleprosjekt i det nordlige Kongo går i en bratt motbakke. Nå appelleres det til ekstra giverinnsats.
Les mer

Et håndslag til helsearbeidet i Bas-Uélé

20.juni var Rita og Arild Henningsen innom kontoret til Baptistsamfunnet og overleverte 142.750 kroner som de har samlet inn til helsearbeidet i Bas-Uélé
Les mer
1 - 3 av 78
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone