Ikkevoldsprisen 2020 går til Sigmund Hegstad
Ikkevoldsprisen 2020 går til Sigmund Hegstad
16 januar 2020
Sigmund Hegstad fremmer gjennom sin virksomhet mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til. Les den fyldige begrunnelsen for tildelingen.

Vårt ønske er en fredeligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr. vil vi oppmuntre og støtte dette. Norges kristne råd, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

Sigmund Hegstad mottar Ikkevoldsprisen 2020 i forbindelse med markeirng av Kingdagen 2020 på Oslofjord Folkehøgskole mandag 20. januar kl 14.00

Begrunnelse:

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen 2020 har ønsket å løfte fram betydningen det har for å fremme Ikkevoldsarbeid at mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidslivet kan ha en mulighet til arbeid. Komiteen mener Hegstads innsats på forbilledlig vis er med å bryte ned strukturell vold i forhold til fiendebilder overfor romer og vår alles ettergivenhet og likegyldighet overfor de som ser ut til å mene at produksjonsmetoder og –forhold i tekstilbransjen ikke kan endres uten at lønnsomheten stuper

Sigmund Hegstad i sitt hele sitt virke en ikkevoldelig innstilling i møte med mennesker og samfunnsutfordringer. Han har på forbilledlig vis engasjert seg for å gi mennesker bedre levekår og muligheter til arbeid. Han startet klesmerket Fair & Square med produksjon i Kina. Fabrikken bygger på at arbeiderne skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, få godt betalt og behandles skikkelig. Økonomisk utbytte av virksomheten føres tilbake til de ansatte. Også i Norge tilbyr merket arbeid til mennesker, blant annet tiggere som har fått jobb med påføring av logoer m.m. på klærne.

Hegstad er flink i språk og snakker selvsagt engelsk, tysk og har lært seg kinesisk. Men da han traff en tigger på gata i Oslo som ikke snakket et språk han kunne, følte han behov for å snakke med ham. Han lærte seg rumensk med å snakke med fattige tiggere på gata. Dette for å kunne hjelpe dem. I sin egen leilighet har han de siste fem årene bodd sammen med fattige tilreisende. Det er trangt i leiligheten, men han mener at dette er riktig for å hjelpe dem videre.

Flere av dem som bor hjemme hos Sigmund Hegstad har han sørget for jobb i sin egen bedrift "Fair & Square" og de skal lære seg å lage klær i Romania, slik at de kan være selvforsynt og slippe å tigge. Han vil altså starte en klesfabrikk i landsbyen de kommer fra i Romania.

Han har engasjert noen romer i sin danseforestilling "Den barmhjertige samaritan", som han reiser rundt i kirker og framfører. På disse samlingene har han også mannekengoppvisning med sine klær, som han selger enten direkte eller via postordre.

Nå har han fått i gang akuttovernatting for fattige tilreisende av romer i Holmlia kirke i Oslo. Sigmund Hegstad gir altså ikke bare jobb til fattige mennesker, men gir de opphold/overnatting, gir de en mulighet til å bo og tjene penger i sitt eget land.

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen 2020 har sett engasjementet fra ulikt hold for å gi mennesker som ikke får lov til å delta i arbeidslivet en mulighet til å jobbe, for eksempel Gunnar Stålsetts som i desember ble dømt for å ha gitt Lula Tekle arbeid og Arne Viste, som gjennom sitt bemanningsselskap Plog AS har gitt ureturnerbare arbeid.

Sigmund Hegstad fremmer gjennom sin virksomhet mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til.

 

Ikkevoldsprisen 2020 går til Sigmund Hegstad

Artikkelfoto: Fra Hegstads hjemmeside. Foto: Erlend Berge

Pressemelding

Les også

Ingrid Rosendorf Joys mottok Ikkevoldsprisen

Om du gikk glipp av utdelingen av Ikkevoldsprisen fredag 22. april er det ikke for sent. Markeringen på Oslofjord Folkehøgskole ble tatt opp og opptaket finner du her.
Les mer

Får Ikkevoldsprisen for sitt livssynsdiplomati

Uten Ingrid Rosendorf Joys hadde det vært mer utenforskap i Norge, mener komiteen som har tildelt henne Ikkevoldsprisen for 2022.
Les mer

Forebygger utenforskap

Ikkevoldsprisen 2022 er tildelt generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL).
Les mer
1 - 3 av 37
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone