Home Church Oslo
Home Church Oslo
31 desember 2019
Home Church i Oslo er en tydelig norskledet flerkulturell menighet. Engelsk og norsk er gudstjenestespråk.

Home Church ledes av Bente Sandtorp. Fokuset har fra starten av vært bygd rund fellesskap i private hjem ut fra tanken som er formulert slik:

- Vi samles i ulike hjem i  Oslo øst for å feire gudstjeneste, be og spise sammen.

Etter hvert som det ble flere slike fellesskap startet en med storsamlinger på søndagene i tillegg. Menigheten har et storbyfokus og ønsker å bety en forskjell for mennesker i Oslo, og sier om seg selv: 

- Vi ønsker å være tilstede i byen vi bor i, og engasjerer oss på ulike måter med  språkafé, barneativiteter og ganske enkelt ved å forsøke og være gode naboer.

Nøkkelordene i Home Church er: Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber. Vi ønsker at alle skal oppleve Home Church som en familie, som har troen på Jesus i sentrum, og som viser omsorg og engasjement for hverandre og lokalsamfunnet.

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone