Ledertrening
Ledertrening
6 desember 2019
En av Ung baptists største satsninger er ledertrening. Fram til nå har det vært tre hovedkonsepter: Basic, Emmausveien og Ungt lederskap. Nå er det et ønske om å gjøre en gjennomgang av ledertreningen.

Av Siri D. Fjeldberg

Det har de siste årene vært tradisjon av Basic-deltakerne er blitt presentert og har fått sitt diplom i løpet av lederkonferansen. Artikkelbildet er fra en slik markering.

Kontaktutvalget i Ung baptist har på møtet i høst hatt samtaler rundt dette temaet. Kontaktuvalget er et vedtektsfestet rådgivende organ for Ung baptist hvor styre, stab, distriktsledere, ledere i særorganisasjonene og Det norske baptistsamfunn er representert. Etter en oppsummering av samtalene i staben ser det ut til at det er behov for noen endringer.

Uansett hvilken form for ledertrening ønsker man å fokusere på åndelig fordypning, praktisk lederarbeid og teologisk kompetanse. I tillegg er det viktig å tenke langsiktig. Det er noen umiddelbare behov for ledertrening som må dekkes, men det må også tenkes i forhold til framtidas behov for ledere.

Ut fra oppsummeringen er det tenkt å videreutvikle tre ulike spor. For det første er det snakk om muligheten for å lage en ressursbank for mer lokale, kortsiktige behov. I denne sammenheng vil det være aktuelt med f.eks grunnleggende og praksisorientert trening for søndagsskolelærere, ungdomsledere, smågruppeledere, lovsangsledere el l.

For det andre ønsker Ung baptist fortsatt å tilby korte nasjonale kurs som Baptistenes Lederkonferanse. Fordi baptistmenighetene i Norge er relativt små og på mange litt utilgjengelige plasser er det både av praktiske og miljømessige hensyn også snakket om muligheten for å bruke videooverføring i kursopplegget.

Det tredje sporet som det er ønske om å utvikle er en mer prosessorientert ledertrening. I dette programmet ønsker man å ta det beste fra Ungt Lederskap konseptet og lage et mer fleksibelt nettverk som man lettere kan gå inn og ut av. Dette programmet vil ha et mer langsiktig fokus i forhold til personlig utvikling og å bygge nettverk mellom de unge fremtidige lederne.

Ung baptist vil fremdeles benytte veileder i sine programmer og ønsker å jobbe videre med å gi økt kompetanse for åndelig veiledning til sine veiledere.

I år var Ung baptist medarrangør på Gi Jesus videre – konferansen i Kristiansand i november. Denne type større konferanser vil også være et viktig bidrag i ledertreningen framover. Ålgård Baptistmenighetdeltok med en stor gruppe: «Vi reiste fordi denne konferansen er stor, forteller Camilla Oseland, som er ansatt i Ålgård. «Det gir oss større mulighet til å velge seminarer uansett hvilke type leder du er, hva man er interessert i og hvem man er leder for. Dermed er det relevant for flere å dra, og vi kommer flere tilbake som har lært det samme. Det gir et større utbytte og økt gjennomføringskraft i menigheten etterpå.»

 

 

 

Les også

Ledig stilling på folkehøgskolen

Oslofjord folkehøgskole søker etter miljøarbeider, Spennende mulighet for deg som er glad i unge mennesker!
Les mer

Digital sommerleir gjorde inntrykk

Ung baptist sin digitale sommerleir berørte unge mennesker.
Les mer

Vi måtte jo gjøre noe

I korona-tiden har mange menigheter vist stor kreativitet for å tilpasse seg en tid hvor det ikke har vært mulig å samles fysisk. På Ålgård har en også laget digital søndagsskole!
Les mer
1 - 3 av 123
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone