Oppretter nytt studietilbud i Stavanger
Oppretter nytt studietilbud i Stavanger
11 desember 2019
Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) inngår samarbeid med IMI-kirken for å kunne tilby et nytt studium i Stavanger.

Samarbeidet betyr at studenter fra og med høsten 2020 kan starte sitt treårige bachelor-løp i teologi og ledelse, med
en årsenhet i Stavanger.

Rektor ved HLT, Arne Mella, har vært sentral i arbeidet med den nye satsningen og gleder seg over resultatet.

– Vi er glade for å nå bredere ut både geografisk og i det norske kirkelandskapet med vårt studietilbud. IMI-kirken og HLT har en felles visjon om å utruste
mennesker til tjeneste i kirke og samfunn ved å koble teologisk utdanning med et levende åndsliv. Vi tror dette fokuset kan få større kraft gjennom
samarbeidet med IMI-kirken.

Gjennom IMI Institutt, Acta bibelskole og menighetsnettverket Agenda 1 har de vist at det er mulig å forene karismatikk og misjonalt liv på en forbilledlig måte, sier Arne Mella. Også Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken, er glad for samarbeidsavtalen som ble undertegnet i dag.

– Vi gleder oss til å kunne tilby en treårig teologi- og lederutdannelse i samarbeid med HLT, en utdannelse som vil være sterkt knyttet til en livskraftig menighet. Vi er overbevist om at samarbeidet gir studentene et solid faglig fundament, relevant praksis og åndelig forming, sier Ellingsen, som skryter av prosessen frem mot den endelige avtalen.

– Vi har hatt svært gode samtaler med HLT de siste månedene og opplever at vi tenker veldig likt om hva en teologiutdannelse er, og behovet for at den er menighets- og praksisnær. Vi har store forventninger til fortsettelsen!
 

 

Les også

Nå kan du ta 10 studiepoeng ved HLT hjemmefra

Høyskolen (HLT) utfordrer pastorer og andre ledere til å ta faget «Misjonale menigheter og livslang læring» våren 2020 mens samfunnet rundt er preget av situasjonen med koronaviruset.
Les mer

Nesten 300 til lederkonferansen

Utfordringen i år er Jesu ord: "Følg meg ..." Om du har glemt å melde deg på er det fremdeles mulig å få del i fellesskapet, men ta kontakt om det med en gang.
Les mer

Fram mot 2022

Landsmøtet 2019 ba om at det ble satt sammen et utvalg som skal arbeide med baptistisk identitet, bibelsyn, forståelse av frihet og forpliktelse innen baptistfellesskapet fram til 2022 (BID22).
Les mer
1 - 3 av 64
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone