Ny daglig leder
Ny daglig leder
28 november 2019
Kjell Einar Granholt blir ny leder i Ung baptist.

Av Siri D. Fjeldberg

Foto: Pursuit of Water

«Styret er veldig glad for at Kjell Einar Granholt har takket ja til å være daglig leder. Han har vært engasjert i arbeidet til Ung baptist og kjenner organisasjonen godt. Vi tror han vil gjøre en utmerket jobb i å lede Ung baptist videre», sier Landsstyreleder Shalome Croos.

Kjell Einar er i ferd med å avslutte lektorprogrammet med fordypelse i samfunnsfag og religion på det teologiske menighetsfakultet. Han har tidligere vært ungdomsarbeider i Oslo Sentrum Baptistmenighet og har hatt ulike lederoppgaver i forbindelse med leirer og ledertrening i Ung baptist. Han vil begynne i stillingen 1. mars

Les også

Økt fokus på dialog i Ung baptist

Flere unge i organisasjonen sier at de trenger en arena til samtale, at de trenger å bli sett og hørt. Nå vil Ung baptist øke fokuset på dialog.
Les mer

Nye retningslinjer for Frifond i Ung baptist

Mindre jobb for lokallagene, mer rettferdig ordning og fremdeles mulig å få penger til gode ideer!
Les mer

Ledertrening

En av Ung baptists største satsninger er ledertrening. Fram til nå har det vært tre hovedkonsepter: Basic, Emmausveien og Ungt lederskap. Nå er det et ønske om å gjøre en gjennomgang av ledertreningen.
Les mer
1 - 3 av 118
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone