Nye retningslinjer for Frifond i Ung baptist
Nye retningslinjer for Frifond i Ung baptist
10 desember 2019
Mindre jobb for lokallagene, mer rettferdig ordning og fremdeles mulig å få penger til gode ideer!

Ung baptist har innført en tredeling av frifondstøtten.

Grunnstøtten er det viktigste for lokallagene. Den er basert på støtte pr lokallag og per tellende medlem. Endringen fra tidligere er en økning av støtte pr lokallag fra 1000 til 3000 kroner. Denne endringen er gjort for at de aller fleste lokallagene skal få mer til generell drift uten å måtte søke prosjektstøtte hvert år. I tillegg vil prisen per medlem variere ut fra hvor mye penger Ung baptist mottar hvert år. I 2020 regner man med at beløpet fremdeles vil ligge på rundt 200 kr per medlem. Ny frist for levering av medlemslister og årsrapport er 1. februar, men i 2020 er fristen utsatt til 1. mars fordi det er endringer både i retningslinjer og vi får nytt medlemsystem.

Etableringsstøtte er en engangsstøtte for lokallag som starter opp mellom 1. januar og 1. september og ikke hadde registrerte medlemmer ved årsskiftet. Her er det løpende frist fram til 1. september og søknadene avgjøres av administrasjonen. Etableringsstøtten er en fast pris på kr 5000,-. Lokallag som starter opp mellom 1. september og 31. desember registrerer medlemmer pr 31.12 og mottar grunnstøtte på lik linje med andre lokallag året etterpå.

Prosjektstøtte består av 100 000 kroner som er avsatt til spesielle formål. Landsstyret bestemmer hvert år hva pengene skal gå til. I 2020 går de til utadrettede tiltak i lokalsamfunnet og konfirmantarbeid. Tidligere har prosjektstøttepotten vært på nærmere 600 000 kroner, så dette er en stor endring. Siden mange søkte støtte til materiell, juleavslutninger og lignende små ting, er tanken at dette nå skal dekkes av den økte grunnstøtten. Det er derfor ingen hensikt å søke prosjektstøtte til andre aktiviteter enn det som faller inn unner årets formål. Ny frist for å søke prosjektstøtte er 1. april.

Både etableringsstøtte og prosjektstøtte søkes på egne skjemaer fra nettsiden. Registrering av medlemmer og årsrapport gjøres via det nye medlemsystemet.

Tanken bak endringene er å skulle lette arbeidet for lokallagene ved at de fleste ikke trenger å søke prosjektstøtte, men vil automatisk få tildelt mer støtte ved å registrere lokallaget. I tillegg har man forenklet behandlingen av etableringsstøtten. Dette vil gjøre ordningen mer forutsigbar for lokallagene. Potten til prosjekter er betraktelig mindre, men ønsket er at noen penger skal settes av til de riktig gode ideene. Hva pengene skal gå til vil variere fra år til år ut fra hva Landsstyret bestemmer. Formålet i 2020 er allerede bestemt, men det er lov til å komme med forslag for de neste årene.

Viktige frister vil være:

1. februar: Registrering og innsending av medlemmer og årsrapporter (utsatt til 1. mars i 2020)

1. april:  Siste frist for å søke prosjektstøtte

31. mai :Frist for bruk og rapportering av støtte utbetalt i fjoråret (samme som tidligere)

1. sep:  Siste frist for å søke etableringsstøtte

Mer informasjon finner du på

Ung baptist nettside for lokallag

Frifond retningslinjer

Les også

40 % flere søkere enn i fjor

Oslofjord Folkehøgskole har markant økning i søknadstallet pr 1. juni.
Les mer

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer

Ung baptist avlyser sommerleirene

Ikke mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte.
Les mer
1 - 3 av 127
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone