Menneske til salgs!
Menneske til salgs!
3 november 2019
I 1981 ble det vest-afrikanske landet, Mauritania det siste landet i verden som vedtok et forbud mot å eie andre mennesker. Siden da har alle verdens land vært samstemte i at slaveriet er ulovlig.

Samtidig vet vi at det 37 år senere er flere mennesker som lever i slaveri enn noensinne før. Slaveriet var kanskje blitt ulovlig, men praksisen har aldri forsvunnet. Tall fra ILO viser at det i dag er over 40 millioner mennesker som lever i ulike former for slaveri.

Slaveri kommer i mange ulike former og definisjonene varierer, men generelt kan man si at moderne slaveri er situasjoner der noen bruker tvang, vold, trusler, eller annen kontroll for å utnytte sårbare mennesker til egen fortjeneste - uten at ofrene har mulighet til å unngå det eller ser noe alternativ.

Barn og kvinner er de som oftest og hardest rammes av slaveriet. En av fire slaver er barn under 18 år, og nesten tre av fire er kvinner. Det er antas at 4.8 millioner mennesker lever i sexslaveri, gjennom tvungen prostitusjon og pornoproduksjon eller som mindreårige i større pedofiliringer. 15.4 millioner jenter og kvinner lever i tvangsekteskap. 24.9 millioner menn, kvinner og barn utnyttes i ulike former for tvangsarbeid som tekstil- og lærproduksjon, gruvedrift eller tvunget husarbeid

Menneskehandel, altså kjøp og salg av andre mennesker, er en enorm industri verden over. Det er den nest største illegale industrien etter narkotikahandel. Med en inntjening på utrolige 150 milliarder amerikanske dollar hvert år er det en større industri enn den ulovlige våpenhandelen.

Årsakene til det moderne slaveriet er mange og sammensatte. Det liten tvil om at en økt globalisering hvor det blir stadig enklere å forflytte seg og kommunisere mellom land sammen med et større behov for billig arbeidskraft i vestlige land, har vært viktige faktorer til at slaveindustrien har fått vokse seg større og større. Kraftig befolkningsvekst og klimaendringer i mange fattige land bidrar og til at flere og flere reiser fra sine hjemland som migranter med håp om en bedre fremtid andre steder. Fremme i et fremmed land blir mange migranter lurt eller tvunget inn i utnyttende arbeid.

Slik det ser ut nå, er det lite som tyder på at slaveriet og menneskehandelen vil avta med det første. Dagens globaliserte marked og vårt stadige ønske om billige varer bidrar dessverre til at tusenvis av nye mennesker blir tvunget inn i urettferdig arbeid hver eneste dag.

Det er lett å kjenne seg maktesløs i møte tallene og passivisert av vår tilsynelatende avstand til problemene. For hvordan skal jeg kunne hjelpe kvinner ut av sex-trafficing eller bidra til at underbetalte fabrikkarbeidere på andre siden av jorden får en bedre fremtid? Kan jeg i det heletatt spille en rolle slik at bakmenn blir bøtelagt eller fengslet?  Angår dette egentlig meg?

Sannheten er at dette angår oss så absolutt! Hver uke kjøper vi varer eller tjenester som på en eller annen måte kan være knyttet til industrier som rettferdiggjør grov utnyttelse av mennesker. Det betyr av vi som forbrukere har et stort og viktig ansvar.

Så hvordan skal vi gå frem?

  1. Lær om problemet. Sett deg inn i problematikken og forsøk å forstå hvordan systemet fungerer og hvilken rolle du selv spiller i det. Snakke med venner og familie, del saker i sosiale medier og bidra til økt fokus i samfunnet.
  2. Støtt arbeid som jobber mot slaveri. Gi penger, tid, eller bruk dine evner til å støtte et arbeid som hjelper ofre og driver forebyggende arbeid.
  3. Bruk forbrukermakten. Spør om varer og tjenester du kjøper er rettferdige og om arbeidsgiver gir gode vilkår for arbeiderne som produserer varen eller utfører tjenesten.

Som kirke og som kristne har vi et ansvar for å kjempe for rettferdighet for alle mennesker. Det moderne slaveriet frarøver millioner av mennesker verdighet og grunnleggende rettigheter. Dette kan vi simpelthen ikke lukke øynene for.

Norges Kristne Råd arrangerer Global uke mot moderne slaveri fra 10.-17. november 2019. Dette er en uke hvor menigheter og grupper i Norge sammen setter søkelys på det moderne slaveriet med særlig vekt på norske forbrukeres rolle. Vi oppfordrer alle til å bli med å ta dette temaet inn i gudstjenesten, ungdomsgruppen eller andre arenaer i menigheten.

Ambisjonsnivået bestemmes lokalt og kan variere fra en bønn i gudstjenesten til seminarer eller større samlinger. Selve arrangementet trenger heller ikke å skje akkurat i overnevnte tidsrom.

Lær mer om moderne slaveri, handlingsalternativer og hvordan du kan markere Global uke på nettsiden www.globaluke.no. Her finner du også ressursmateriell, tips og idéer og søke om økonomisk støtte, og registrere arrangementet dere planlegger.

Om du ønsker besøk av en ressursperson eller prekenholder eller om du har andre spørsmål, ta kontakt med Norges Kristne Råd ved efs@nork.no eller hea@norkr.no.

Velkommen med!  Mye eller lite – alt teller i kampen mot moderne slaveri.

Søk det som er rett
hjelp den undertrykte,
vær forsvarer for farløse,
før enkers sak!

Jesaja 1.17

 

Steve Johnson

 

[1]

Les også

Kirker truet i Myanmar

Vi fikk 1. mars melding om at kristne kirker i Kachin-staten igjen blir angrepet av militærregimet.
Les mer

Baptistsamfunnet vil hjelpe Peter å hjelpe

Peter Ngaidam var militærregimets fange og satt isolert i en celle helt uten lys i ni måneder før han rømte fra Myanmar. Fra en leilighet i Lier kjemper han nå mot militærregimet og ber norske venner om bistand.
Les mer

Gi din kjærlighetsgave til Myanmar!

Vi er sterkt berørt etter militærkuppet i Myanmar, og tydelig utfordret til å støtte kampen for demokratiet i Myanmar og innbyggernes beste økonomisk.
Les mer
1 - 3 av 77
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone