– Nasjonene er i byene
– Nasjonene er i byene
13 oktober 2019
Misjonens framtid er i byene og kirkene må lære å tilpasse seg storbyens mangfold, mener den amerikanske teologen og pastoren Ray Bakke.

av Ingunn Marie Ruud

Norskamerikaneren Ray Bakke omtales som en nestor i by-teologi. Han har brukt store deler av sitt liv på å studere verdens byer. I tillegg til en lang akademisk karriere har Bakke erfaring som pastor i sentrum av Chicago og Seattle.

Han mener vi som kristne må tenke annerledes om det å være kirke og drive misjon i storbyene.

– Før var det byer i nasjonene, nå er nasjonene i byene. Vi må spørre oss hvorfor Gud bringer nasjoner til nabolagene. Hvorfor er det mer enn 100 nasjonaliteter i Oslo? Gud er på et oppdrag der han bringer ulike kulturer til ditt nabolag.

By-teologi i Bibelen
Under en fagdag om urban missiologi i regi av Norges Kristne Råd, NORME, HLT, Skaperkraft og Beveg Oslo forteller Bakke at Bibelen er full av teologi om byen.

– Paulus dro aldri til et mindre sted enn Tessaloniki. Byer var den gang, som i dag, forsterkere. Man trenger ikke dra overalt for byen vil automatisk ta budskapet og føre det videre, mener han.

Han trekker fram flere steder i både det gamle og det nye testamentet der byen står sentralt.

– Byer har alltid vært multikulturelle og multireligiøse. Vi må lære å være pastorer i byen. Det innebærer å lytte til alle historiene som er forskjellige fra min egen. Vi må lære å tolke byens kultur, sier Bakke og legger til:

– Kirken har en plikt til å være byens samvittighet. Evangeliet er vår unike gave, men det kommer aldri alene. Det innebærer sosial involvering. Byer er en effektiv måte å hjelpe majoriteten av befolkningen.

Uforberedt kirke
Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2,5 milliarder mennesker vil flytte til byer innen 2050, ifølge FN. Utviklingsland er mindre urbaniserte enn de rikeste landene, og det er land i Afrika og Asia som vil stå for mesteparten av veksten.

Bakke mener kirken stort sett ikke har vært forberedt på dette.

– Vi har for eksempel fortsatt gudstjeneste klokka 11 på søndag formiddag, noe som oppstod fordi bøndene skulle ha mulighet til å bli med etter morgenstellet. Kirker i dagens byer trenger å ha både dag- og nattpastorer og tilby gudstjenester til ulike tider, sier han og mener også at gudstjenester i storbyer bør foregå på flere språk.

Bakke tror vi politisk står overfor et skifte i hvordan verden organiseres.

– Verden forandrer seg. Jeg tror vi beveger oss fra en verden med rundt 200 nasjonstater til en verden av sammenkoblede bystater. Byene vil ha makten i framtiden, mens de nasjonale regjeringene reduseres.

– Må reflektere mangfoldet
By-teologen er opptatt av at ulike kirkesamfunn bør samarbeide, men samtidig må de også få beholde sin egenart.

– Det er viktig at de trygge gamle stedene også bevares for eksempel for de eldre som ikke ønsker å gå på moderne lovsangsmøter.

Han sammenligner kirketilbudet med restauranttilbudet i en storby.

– Du ville aldri fø hele Oslo med bare én type mat. Det er ingen grunn til at ikke kirkene også kan reflektere mangfoldet i byen. Kirken er ikke det vi har til felles, Guds rike er det. Og vi skal nå en mangfoldig by, sier Bakke

Der folk jobber
Som pastor mener Bakke at en må møte dem der de jobber.

– Når du spør folk i dag hvem de er svarer de hva de jobber med. Som pastor må jeg ha en plan for å dra dit folk jobber og hjelpe dem å forstå at de er misjonærer der og at jeg er deres assistent. De må få bekreftet at det er ok å gå glipp av gudstjenesten for å hjelpe kollegaer med noe de trenger.

Han mener det er en stor utfordring at de teologiske lærestedene ikke forbereder pastorene til å gå inn i dette.

– De teologiske lærestedene i dag er en god minnebank for kirkens historie, men de er ikke gode til å fortelle hvor kirken går videre. Byer bør være laboratoriet til slike læresteder. En misjonær lærer alltid i kulturen og vi må dra inn der folk er. KPK

Les også

Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie

Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Les mer

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer
1 - 3 av 91
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone