Alle barna må få møte Jesus
Alle barna må få møte Jesus
30 september 2019
Voksne fra Asia og barn fra Europa er måten leder for Calvary Chin Church, Lian Rum Zamsa beskriver menigheten på Hamar.

Av Siri D. Fjeldberg

«Vi lever i to kulturer og det er stor forskjell på landet vi kom fra og her. Vi visste hvordan vi skulle lære barna om Jesus i Burma, men her er det annerledes.» For tiden preges menigheten av språkutfordringer, både mellom generasjonene, men også mellom de voksne. I tillegg kommer medlemmene opprinnelig fra ulike kirkesamfunn med noe ulik lære og tradisjoner. Lian Rum har vært leder i menigheten i tilsammen 7 år, med noen pauser innimellom. For ham er det viktigst å prioritere framtiden. «Jeg kan ikke bare tenke på det som er nå. Vi har det bra sammen i menigheten, men jeg må tenke på hvordan framtiden skal være for barna om 20 og 30 år. Vi lever i et demokrati i Norge og barna våre må få velge selv både når det gjelder kultur og sosialt ellers. Vi tror at om barna lærer om Gud så vil de kunne skille på hva som er rett og galt. Det vil hjelpe de til å finne sin plass på en god måte» Derfor er det så viktig for ham å holde fokus: «Det er ikke språk, ikke kultur og ikke menighet, men møtet med Jesus som er 1. prioritet!»

Menigheten møtes stort sett i helgene, siden hverdagen er travel for de fleste. Lørdager er det kvinnene som arrangerer gudstjeneste, mens barna har morsmålsundervisning og musikkundervisning. På søndager er det vanlig gudstjeneste og søndagsskole. Selv om det er møtet med Jesus som er viktigst, er legges det tilrette for å lære språk og kultur for ikke å glemme identiteten sin.

«For at barna skal få møte Jesus holder det ikke at de kun er i kirken en dag i uka,» fortsetter Lian Rum. «Vi må lære de hjemme også. Derfor oppfordrer vi alle familier til å ha samlinger hjemme hvor man leser et stykke i Bibelen og snakker med barna om det. Da kan foreldre lese på sitt språk og barna på norsk hvis det passer bedre. På den måten vil barna kunne lære mer uten for store kommunikasjonsproblemer. I tillegg kjøper jeg norske, kristne bøker for unge hvert år som vi kan lese sammen.»

Calvary Chin Church har sin bakgrunn i tre familier som kom til Hamar i 2003. De ble med i Hamar Baptistmenighet i 2005. I november 2010 stiftet de sin egen menighet og har i dag 127 medlemmer, hvorav 44 er barn.

Baptist.no følger bønnekalenderen for menighetene og vil presentere så mange som mulig i løpet av året. Uke 39 ber vi for Oslo Sentrum Baptistmenighet og Calvary Chin Church.

Les også

Nye lokallag i Ung baptist

Dette året har det blitt opprettet 14 nye lokallag som har søkt om etableringsstøtte.
Les mer

40 % flere søkere enn i fjor

Oslofjord Folkehøgskole har markant økning i søknadstallet pr 1. juni.
Les mer

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer
1 - 3 av 84
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone