Felles møtested, ledertrening og misjonsturer
Felles møtested, ledertrening og misjonsturer
9 september 2019
Dette var temaene på Ung baptist sitt kontaktsutvalgsmøte (KU) i helga, hvor styret, staben, og representanter fra baptistsamfunnet og distriktene var samlet.

Av Siri D. Fjeldberg / Foto: Tim Solwoong Kim

Et av de store temaene er om Ung baptist skal satse på å lage et helt nytt møtepunkt som kan samle ungdommer fra alle grupper og kulturer og som gjenspeiler hele den multietniske organisasjonen vi er. I dag er det mange ulike arrangementer og leirer i regi av de ulike gruppene og distriktene. Spørsmålet er om det er mulig å rydde plass til noe helt nytt i kalenderen, og om det virkelig er en interesse for dette. «Hvis dette skal fungere må det være noe alle er med på og som er dypt forankret i de ulike styrene», sier Shalome Croos. Nå er det opp til styret å bestemme om dette er noe som skal prioriteres å jobbe videre med.

Når det gjelder ledertrening kom det fram et behov for mer tilpasning til ulike distrikter og grupper. Noen trenger kortere eller mer kulturtilpassede kurs, både når det gjelder etnisk kultur men også i de ulike landsdelene og distriktene i Norge.

Misjonsturer og kortidsopphold i utlandet ble også diskutert. Mange av deltakerne på KU kunne fortelle om livsforvandlende erfaringer fra disse turene, samtidig som alle har et realistisk bilde av risiki både praktisk og åndelig med turene. Hovedfokuset for å kunne gjøre det er høy bevissthet rundt hvordan samarbeidet skal foregå med våre partnere i utlandet og en stor grad av forventningsavklaring når det gjelder hva disse turene skal være og hvorfor man gjør det.

KU skal være et rådgivende organ for Ung baptist sitt styre, og komme med innspill til hva Ung baptist skal prioritere framover. I år var KU lagt over to intense dager med samtaler og fellesskap. «Når vi møtes over lengre tid skaper vi noen bånd, det gjør det tryggere å kommunisere hva vi faktisk tenker og mener om de ulike temaene.», mener landsrådsleder i Ung baptist, Shalome Croos. «Det er viktig at vi kan møte folk fra hele landet og ulike multietniske grupper for å forstå ulikehetene. Denne gangen var det for å kunne kartlegge behovene som finnes i menighetene og distriktene, og vi fikk mange gode innspill Landsstyret kan jobbe videre med.»

«Det er veldig positivt å samles og få dele ideer om bedre samarbeid», sier leder i NCCYF og nestleder i Landsstyret, Za Thlung Lian Siang Pum. «Jeg opplever at dette har vært et møte hvor alle har blitt sett og hørt, og det er viktig for oss å kunne si hva vi ønsker og vil.»

 

Les også

Søndagsskolen på Andenes – En av Norges største?

- Å se tilbake på barndomsminnene gir en god følelse, og jo mer jeg tenker på denne tiden, jo gladere blir jeg for at søndagsskolen var en så viktig del av mitt liv, skriver Frank Einar Hansen om en av norges største søndagsskoler.
Les mer

Til Langesund

Gabriel Stephens begynner i september i Langesund Baptistmenighet etter åtte år i Skien Baptistmenighet. Fokus skal fortsatt være ungdom.
Les mer

Nye ungdomsarbeidere til Skien

Ekteparet Sarah Ørnevik og Caleb Kasper er engasjert som nye ungdomarbeidere i Skien Baptistmenighet. Vi gleder oss over nye medarbeidere i Skien.
Les mer
1 - 3 av 39
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone