På flyttefot
På flyttefot
7 august 2019
Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet flytter 1. september inn i nye kirkelokaler. Vi gratulerer!

Av Roger Dahl

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet har for lengst "vokst ut" av den gamle baptistkirken. Stor var derfor gleden i menigheten da en fikk avtale om å overta "Misjonshuset" i byen.

1. september er det endelig en realitet, menigheten overtar det nye kirkebygget og flytter med en gang inn. Nødvendig tilrettelegging vil finne sted mens en benytter kirkebygget til menighetens virksomhet.

På flyttefot

Mens den gamle baptistkirken ligger rett nord for Haugesund sentrum, ved byparken, ligger den nye kirken sørøst for sentrum, like ved Haugesund stadion. Det betyr nytt nabolag med de mulighetene som det gir.

På flyttefot

Den gamle baptistkirken, som menigheten har holdt til i gjennom mange år, tar menigheten avskjed med i gudstjenesten 18. august. I tilknytning til kirkebygget eier menigheten også et gammelt garasjebygg, som er gjort om til spise- og aktivitetssal for menighetens virksomhet.

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet ledes av pastor Odd Adolfsen.

Les også

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer

Hermod Bakkevoll

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det menighetsrådgiver, distriktsarbeider og pastor Hermod Bakkevoll som deler med oss.
Les mer

Digitale gudstjenester 24. mai

Skien baptistmenighet med pastor Vidar Bergsland er blant menighetene som fremdeles inviterer til digitale gudstjenester fordi Korona-pandemien gir begrensninger.
Les mer
1 - 3 av 91
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone