På flyttefot
På flyttefot
7 august 2019
Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet flytter 1. september inn i nye kirkelokaler. Vi gratulerer!

Av Roger Dahl

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet har for lengst "vokst ut" av den gamle baptistkirken. Stor var derfor gleden i menigheten da en fikk avtale om å overta "Misjonshuset" i byen.

1. september er det endelig en realitet, menigheten overtar det nye kirkebygget og flytter med en gang inn. Nødvendig tilrettelegging vil finne sted mens en benytter kirkebygget til menighetens virksomhet.

På flyttefot

Mens den gamle baptistkirken ligger rett nord for Haugesund sentrum, ved byparken, ligger den nye kirken sørøst for sentrum, like ved Haugesund stadion. Det betyr nytt nabolag med de mulighetene som det gir.

På flyttefot

Den gamle baptistkirken, som menigheten har holdt til i gjennom mange år, tar menigheten avskjed med i gudstjenesten 18. august. I tilknytning til kirkebygget eier menigheten også et gammelt garasjebygg, som er gjort om til spise- og aktivitetssal for menighetens virksomhet.

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet ledes av pastor Odd Adolfsen.

Les også

Bibellesning er viktig

Det er et tydelig fokus på bibellesning og betydningen Bibelen har, både i hverdagen og i forhold til troen og de større utfordringene. Vi deler noen eksempler.
Les mer

Felles bibelleseplan i fastetiden og den stille uke

Askeonsdag innleder fastetiden, en tid for refleksjon, ransakelse og fornyelse. Du inviteres til å forberede deg for feiringen av Jesu oppstandelse.
Les mer

Med ønske om en velsignet jul og et rikt nytt år!

Slik stjernen viste vei for vismennene, som kom for å hylle Jesus— jødenes konge som var født—er det behov for veivisere til Jesus—verdens frelser i vår tid.
Les mer
1 - 3 av 69
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone