Gi Jesus videre
Gi Jesus videre
7 august 2019
Årets happening på trosopplæringsfronten er «Gi Jesus videre» konferansen 22.-24 nov i Kristiansand, sier Sveinung Vaagen i Ung baptist til nettstedet baptist.no

Av Siri D. Fjeldberg

– Denne tverrkirkelige konferansen er det beste vi gjør på trosopplæring og ledertrening dette året, og både styre og staben kommer til å være tilstede som arrangører og medarbeidere. Forhåpentlig vil vi se mange fra menighetene våre på konferansen», sier Sveinung Vaagen.

Konferansen er en mulighet til å hente inspirasjon sammen. Samarbeidet mellom hjem og menigheten for å styrke troen hos barn og unge er noe av det viktigste arbeidet som menigheten kan gjøre. Selv om dette er en trosopplæringskonferanse, så er det avgjørende at også pastorer og menighetsrådsmedlemmer deltar. Derfor er det lagt opp til en egen dag for studenter og ansatte i menighetene som har mulighet til å komme allerede fredag formiddag. Samtidig er det prismessig og innholdsmessig lagt tilrette for at også unge ledere skal kunne være meg. Anbefalingen fra arrangørene er fra ferdig i 10. kl og oppover.

Konferansen er bygd opp etter mønster fra Orangekonferansen i Atlanta USA, som Ung baptist har arrangert turer til tidligere. Nå har vi laget en norsk utgave i regi av Frikirkelig Barne- og Ungdomsforbund som Ung baptist er en del av. Det vil være hele 63 seminarer i løpet av helga, så her er det stor mulighet for å velge. Noen seminarer er felles, så man får et godt felles utgangspunkt, andre seminarer velges ut fra hva man er interessert i og hvilke grupper man er leder for i menigheten. Mer informasjon om konferansen finnes på nettsiden gijesusvidere.no og det er mulig å søke frifond prosjekt om reisestøtte.

– Hvis menigheten skal lykkes med å skape menigheter hvor barn og unge vokser og modnes i tro, må menighetens ledere tenke likt som lederne i barne og ungdomsarbeidet, sier daglig leder i Ung baptist Sveinung Vaagen.

For mer informasjon og påmelding

Les også

Satser stort på ungdom

Den Vietnamesiske Baptistmenighet i Oslo vil bygge et sunt miljø for barn og unge på eget leirsted i Brumunddal.
Les mer

Tror på det gode i fellesskapet

Therese Helene Kongshavn er nyansatt leder for barna i Bergen Baptistmenighet.
Les mer

Alle barna må få møte Jesus

Voksne fra Asia og barn fra Europa er måten leder for Calvary Chin Church, Lian Rum Zamsa beskriver menigheten på Hamar.
Les mer
1 - 3 av 43
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone