Skiftende tider og utseende
Skiftende tider og utseende
22 juli 2019
Eben Eser, som baptistene i Drammen kalte kirkebygge sitt i 1907, har vært "hjemmet" i 112 år. Nå nærmer det seg sluttet på en 30 års periode med restaurering, om- og påbygging. Nytt tak skal på plass!

Av Roger Dahl

Skifte av utvending tak på den eldste delen av kirkebygget er siste del av det omfattende restaurerings- og byggearbeidet menigheten har holdt på med siden slutten av 1980-tallet. Kirkebygget, som ble bygget allerede i 1907 har i alle år vært «hjemmet» der Drammen Baptistmenighet har hatt sin virksomhet. Taket som nå skal skiftes er på rundt 300 kvadratmeter, og blir med det den siste enkeltbiten i renoveringsarbeidet av kirken.

Skiftende tider og utseende

Kirkebygget, slik det ble oppført i 1907 med hovedbygningen til venstre, som fortsatt står og nå skal få nytt taktekke. Kirkebygget i Jugendstil er tegnet av den legendariske Drammensakitekt, N P Nilsen.

Arbeidet med utskifting av taket er satt ut til entrepenørfirmaet Bogen og Mathisen, som etter planen skal starte opp arbeidet 11. august. Gammelt taktekke (sementstein fra 1957), med sløyfer, lekter og papp skal fjernes. Først da vil en se hvordan bordtaket fra 1907 er. Forhåpentligvis er det bare mindre skader i dette, men noen råteskader kjenner vi til. Utbedring av disse er tatt med i tilbudet, der det også er lagt inn en buffer for ytterligere skader på taket.

Skiftende tider og utseende

I etterkrigsårene ble sidebygningen bygget om til et forretningslokale og en bolig for menighetens pastor. Hovedbygget ble bygget om innvendig, men beholdt i stor grad utseendet utvendig. Arkiteken denne gang var Nilsen jr, som førte arven videre.

Tilbudet fra entreprenøren er på 1.650 000, inkludert en buffer for ukjente råteskader. I anleggsperioden vil hele bygget få et ekstra anleggstak over, slik at en kan arbeide uavhengig av været. Etter føringer fra kommunen om nytt taktekke, da bygget er registrert med verneklasse, vil ennå legge stein som er så lik som den opprinnelige steinen som mulig. Det betyr at det vil bli lagt på rødlig tegnstein på taket.

Skiftende tider og utseende

Kirkebygget som det ser ut i dag. Hovedfasaden er inntakt, og ny og tjenlig sidebygning ble innviet i 1990. Et arbeid menigheten fikk Byggeskikkprisen for. Arkitekt var Trond Fossen. Senere har det blitt bygget til en fløy bak kirken, blitt tilrettelagt med rømningstrapper og handikappramper. Arkitekt for de siste endringene har vært Trond Martens.

Siden slutten av 1980-tallet har menigheten brukt rundt ni millioner kroner (beløpet er ikke inflasjonsjustert) til restaurering , bygging av nytt menighetssenter i tilknytning til kirkebygget og tilrettelegging for moderne krav til bygningsmassen. Ved siste årsskifte hadde menigheten drøyt halvannen million i gjeld. Det er således en betydelig frivillig innsats, både i form av pengegaver til prosjektet, og også arbeidsinnsats på deler av arbeidene som er utført.

Arbeidene som starter midt i august er planlagt til å vare tre måneder. Eiendomsutvalgt følger prosessen på vegne av menigheten.

Navnet Eben Eser, har en tydelig bibelsk forankring, og inngir også en tro på Guds hjelp og nærvær.

1. Sam. 7,123: Der tok Samuel en stein og satte den opp mellom Mispa og Sjen. Han kalte steinen Eben-Eser – «Hjelpesteinen» – og sa: «Så langt har Herren hjulpet oss.»

 

Les også

Klart for nytt kapittel i livet

Trine og Ørnulf Mathisen flytter om få uker til Albir-Villajoysa i Spania for å arbeide som vertskap i Sjømannskirken. Baptistkirkene på Konnerud og i Drammen er sendemenigheter.
Les mer

Julehilsen fra generalsekretæren

Julen ringes snart inn og vi har gleden av å publisere generalsekretær Bjørn Bjørnøs julehilsen til alle landets baptister!
Les mer

Vil bygge om næringsbygg til kirkesenter

Menigheten Norway Chin Mission Church overtok 31. august en næringseiendom i Lier. Planen er å bygge om slik at menigheten får sin kirke der.
Les mer
1 - 3 av 114
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone