Mæland ble gjenvalgt
Mæland ble gjenvalgt
7 juli 2019
Hovedstyreleder Magnar Mæland ble gjenvalgt for et nytt år som hovedstyrets leder.

Valgkomiteens innstilling på Magnar Mæland ble møtt av forslag fra Elsa Paulsen og Magne Hultgren på Jon Vestøl som hovedstyrets leder. I valget trakk Mæland det lengste strået og ble valgt.

Valgkomiteens innstilling på Camilla Oseland fra Ålgård Baptistmenighet, Sissel Merete Berg fra Lillehammer  Baptistmenighet og Øystein Lode fra Lys i Nord - Sortland Baptistmenighet ble valgt inn som nye medlemmer i hovedstyret.Oseland og Berg ble valgt enstemmig, mens Drammen Baptistmenighet fremmet forslag på Bjørn Martens fra Drammen Baptistmenighet som motkandidat til Lode. Lode ble valgt med stort flertall.

Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church Egersund, Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet, Magnus Lund, Kvæfjord Baptistmenighet og Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke ble valgt som varamedlemmer til hovedstyret med prioritet i den rekkefølge navnene er skrevet her.

Roald Zeiffert gikk ut av høgskolerådet siden han nå er ansatt ved Høyskolen for ledelse og teologi. I hans sted ble Hege Berg-Jensen fra Porsgrunn Baptistmenighet valgt.

Maria Kristine Eikland Bækkelie fra Oslo Sentrum Baptistkirke ble foreslått som motkandidat til Dag Frode Vaagsnes fra Stavanger Baptistmenighet som medlem i valgkomiteen. Vaagsnes vant valget.

Øvrige valg til Det Norske Baptistsamfunn gikk i tråd med innstillingen.

 

 

Les også

Viktige samtaler

I uken etter landsmøtet i Tromsø (5-7. juli) har VG, Varden og NRK sørget for at samtalen om balansen mellom selvstendighet og forpliktelse og forståelsen av det kristne ekteskapet, har fortsatt, blant annet i sosiale medier.
Les mer

Ønske om å fortsette samtalene

Landsmøtet støtter opp om hovedstyrets linje i saken om samkjønnet ekteskap og muligheten for lederskap.
Les mer

Nye medarbeidere

Baptistsamfunnet har gitt pastor- eller forkynnergodkjenning til seks nye medarbeidere det siste året. Fire av dem deltok på landsmøtet i Tromsø og ble innsatt i tjeneste og bedt for av landsmøtet.
Les mer
1 - 3 av 29
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone