Ønske om å fortsette samtalene
Ønske om å fortsette samtalene
6 juli 2019
Landsmøtet støtter opp om hovedstyrets linje i saken om samkjønnet ekteskap og muligheten for lederskap.

Av: Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

 

Debatten på landsmøtet i Tromsø lørdag ettermiddag ble som ventet den lengste og mest omfattende under forhandlingene. Bakteppet var det hovedstyret beskrev som «betydelig uro og frustrasjon» i Baptistsamfunnet etter at en lesbisk gift kvinne ble valgt inn i ledelsen for Bærum Baptistmenighet høsten 2018.

To og en halv time tok det før saken var ferdigdebattert og -behandlet, og da det hele var over, hadde hovedstyrets forslag i alle hovedtrekk fått stor oppslutning.

 

– Alvorlig sak

Flere menigheter uttrykte i vinter at de ikke kunne leve med det de oppfatter som et klart brudd på de uttalelser Baptistsamfunnet har vedtatt fra Bærum Baptistmenighets side.

– Debatten viste at landsmøtet ser alvorlig på saken, og at det for mange menigheter er vanskelig med den praksis Bærum Baptistmenighet har stått for, sier informasjonsleder Roger Dahl i Det Norske Baptistsamfunn til Kristelig Pressekontor.

 

Vedtok samtaler

Et flertall på 85 av landsmøtets 136 delegater gikk inn for en oppfordring til Bærum-menigheten og til hovedstyret om å gå inn i en fortsatt dialog «med sikte på en løsning som oppleves samlende for både menigheten selv og Baptistsamfunnet.»

Videre vedtok landsmøtet at administrasjonen skal legge til rette for samtaler frem mot landsmøtet i 2020 med temaer som «kjerneteologi og ‐praksis for baptister», «en teologisk begrunnelse for tilhørighet til vår bevegelse» og å utrede hvor balansen skal gå mellom «selvstendighet og forpliktelse i Baptistsamfunnets kirkeordning». En definisjon av lederskap og felles kriterier for disse i Baptistsamfunnet bør også drøftes.

Vålerenga Baptistkirke ba landsmøtet om tilslutning til et fjerde punkt, med utredning av «Hva er et ekteskap i bibelsk forstand?». Dette ble vedtatt mot to stemmer.

 

Skal utrede vedtektene

Noe større dissens var det om forslaget fra Oslo Sentrum Baptistkirke: «Landsmøtet ser et behov for en større utredning og drøftelse av kirkesamfunnets vedtekter i lys av baptistisk kirkeforståelse».

Dette ble vedtatt mot 23 stemmer. Landsmøtet ber hovedstyret nedsette en komité med teologisk, juridisk og organisatorisk kompetanse som skal gjennomføre utredningen fram til landsmøtet i 2022. Komiteen skal blant annet tolke «det bibelske materialet om kirken med tanke på å beskrive en baptistisk kirkeforståelse» og «drøfte forholdet mellom selvstendige menigheter i et forpliktende fellesskap ut fra en baptistisk kirkeforståelse» herunder «en drøfting av kirkesamfunnets nåværende eksklusjonsparagraf».

Les også

Er med på laget fra august

Generalsekretærkandidat Bjørn Bjørnø er tilsatt i en engajsementstilling fra august til oktober, og vil bruke tiden fram til landsmøtet for å bli bedre kjent med baptistene.
Les mer

Landsmøtet 2020

Landsmøtet er på grunn av usikkerhet rundt situasjonen med spredning av Koronaviruset flyttet fra 5.-7. juni til 30. oktober- 1. november.
Les mer

Neste generasjon er viktig

Bjørn Bjørnø, som er innstilt som ny generalsekretær, har sett hvor avgjørende et godt barne- og ungdomarbeid er for menighetene.
Les mer
1 - 3 av 32
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone