Ønske om å fortsette samtalene
Ønske om å fortsette samtalene
6 juli 2019
Landsmøtet støtter opp om hovedstyrets linje i saken om samkjønnet ekteskap og muligheten for lederskap.

Av: Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

 

Debatten på landsmøtet i Tromsø lørdag ettermiddag ble som ventet den lengste og mest omfattende under forhandlingene. Bakteppet var det hovedstyret beskrev som «betydelig uro og frustrasjon» i Baptistsamfunnet etter at en lesbisk gift kvinne ble valgt inn i ledelsen for Bærum Baptistmenighet høsten 2018.

To og en halv time tok det før saken var ferdigdebattert og -behandlet, og da det hele var over, hadde hovedstyrets forslag i alle hovedtrekk fått stor oppslutning.

 

– Alvorlig sak

Flere menigheter uttrykte i vinter at de ikke kunne leve med det de oppfatter som et klart brudd på de uttalelser Baptistsamfunnet har vedtatt fra Bærum Baptistmenighets side.

– Debatten viste at landsmøtet ser alvorlig på saken, og at det for mange menigheter er vanskelig med den praksis Bærum Baptistmenighet har stått for, sier informasjonsleder Roger Dahl i Det Norske Baptistsamfunn til Kristelig Pressekontor.

 

Vedtok samtaler

Et flertall på 85 av landsmøtets 136 delegater gikk inn for en oppfordring til Bærum-menigheten og til hovedstyret om å gå inn i en fortsatt dialog «med sikte på en løsning som oppleves samlende for både menigheten selv og Baptistsamfunnet.»

Videre vedtok landsmøtet at administrasjonen skal legge til rette for samtaler frem mot landsmøtet i 2020 med temaer som «kjerneteologi og ‐praksis for baptister», «en teologisk begrunnelse for tilhørighet til vår bevegelse» og å utrede hvor balansen skal gå mellom «selvstendighet og forpliktelse i Baptistsamfunnets kirkeordning». En definisjon av lederskap og felles kriterier for disse i Baptistsamfunnet bør også drøftes.

Vålerenga Baptistkirke ba landsmøtet om tilslutning til et fjerde punkt, med utredning av «Hva er et ekteskap i bibelsk forstand?». Dette ble vedtatt mot to stemmer.

 

Skal utrede vedtektene

Noe større dissens var det om forslaget fra Oslo Sentrum Baptistkirke: «Landsmøtet ser et behov for en større utredning og drøftelse av kirkesamfunnets vedtekter i lys av baptistisk kirkeforståelse».

Dette ble vedtatt mot 23 stemmer. Landsmøtet ber hovedstyret nedsette en komité med teologisk, juridisk og organisatorisk kompetanse som skal gjennomføre utredningen fram til landsmøtet i 2022. Komiteen skal blant annet tolke «det bibelske materialet om kirken med tanke på å beskrive en baptistisk kirkeforståelse» og «drøfte forholdet mellom selvstendige menigheter i et forpliktende fellesskap ut fra en baptistisk kirkeforståelse» herunder «en drøfting av kirkesamfunnets nåværende eksklusjonsparagraf».

Les også

Husk påmelding til landsmøtet

Fra 30. oktober til 1. november inviterer vi til landsmøte på Gardermoen med saksbehandling, godt fellesskap og utrustning til tjeneste på dagsorden. Vi ber om at menighetene velger delegater, og at alle melder seg på innen 5. oktober.
Les mer

Innstiller to kandidater

Valgkomiteen har innstilt både Jon Vestøl og Sissel Merete Berg som kandidater til ledervervet i hovedstyret.
Les mer

Felles forståelse

Etter en sommer med dialog, men også krevende runder om intern uenighet i media, er en nå enige om å gå videre sammen mot landsmøtet og i prosessen med baptistisk identitet.
Les mer
1 - 3 av 35
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone