44 studenter graduerte
44 studenter graduerte
10 mai 2019
Tradisjonen tro ble baptistkirken i Bærum full da Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) markerte avslutning av det 11. studieåret i mai.

Det har vært en eventyrlig utvikling fra Høyskolen for ledelse og teologi ble etablert høsten 2008, og studentene fra det gamle Baptistenes Teologiske Seminar fikk følge av nye studenter fra ulike kirkesamfunn, fordi skolen reelt sett ble økumenisk.

Tradisjonen med teologisk utdannelse går langt tilbake blant baptistene i Norge. Da kirkesamfunnet fikk sin egen skole i 1910, hadde mange allerede fått seg utdannelse, dels i Sverige og dels USA, der det var et tilbud om studier på skandinavisk språk. 

Selv om HLT er en ung skole i Norge, er det en lang tradisjon som føres videre, og hvert år finner både baptister, pinsevenner og en rekke andre venenr skolen for å utruste seg til tjeneste der Gud kaller.  

HLT er i ferd med å vokse ut av lokalene på Stabekk, mange vil si at det allerede har skjedd. At Baptistsamfunnets kontorer flyttes ut av bygningen gir litt bedre plass, men det er fremdeles behov for mer plass til undervisning, gruppearbeider og leseplasser. I samarbeid med Baptistenes Eiendomsdrift arbeider rektor Arne Mella og skolens eiendomsutvalg med Jarle Stensbøl, Lars Hovland og Haakon Jahr for å finne gode og tjenlige løsninger, som både kan ivareta skolens behov for plass og sikrer en god og fornuftig utbygging og organisering rundt drift og framtidig vedlikehold av bygningen.

Bildetekst:
Årets graduanter: Foto: @ganeshfoto

 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone