På plass i nye lokaler
På plass i nye lokaler
21 mai 2019
Baptistsamfunnet og Ung baptist flyttet mandag 20. mai inn i nye lokaler, samlokalisert med Misjonskirken Norge i Oslo sentrum.

Etter mer enn 40 år på baptistsenteret på Stabekk i Bærum er Baptistsamfunnets sekretariat igjen tilbake i Oslo sentrum. 

På grunn av den store veksten Høyskolen for ledelse og teologi har hatt helt fra oppstarten i 2008, er det behov for mer plass enn skolen har disponert til nå. Det arbeides med planer for å utvide skolebygningen og for en utvidet leieavtale. For å avhjelpe noe av plassbehovet har Baptistsamfunnet og Ung baptist benyttet seg av tilbudet en fikk om å leie ledige lokaler i kontorlokalene Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung disponerer i Oslo.

Lokalene ligger i andre etasje i Chr. Krohgs gt. 34, ikke langt fra Oslo sentralstasjon, og utgjør en egen kontorfløy, men med felles pauserom, møterom og inngangsparti med Misjonskirken.

For de ansatte og kirkesamfunnet er det selvsagt vemodig å forlate baptistsenteret på Stabekk, samtidig gir det noen nye muligheter for synergier og samarbeid. Misjonskirken Norge er antakeligvis det kirkesamfunnet som har flest likhetstrekk med vårt eget kirkesamfunn, og en samarbeider allerede om oppfølging av menighetsplanting, henter erfaringer hos hverandre i forhold til menighetsutvikling og internasjonalt bistandsarbeid. Det er også et godt samarbeid mellom Ung baptist og Misjonskirken Ung. Vi tror det er synergier og fellskap som vil styrkes ytterligere når en er lokalisert i samme kontorfellesskap, samtidig som begge kirkesamfunnene vil bygge egen identitet.

Vemodet over å forlate baptistsenteret og skolene utfordrer til mer målrettet og planlagt fellesskap med skolene, slik at en fortsatt kan bygge felles identitet og være til støtte og hjelp for hverandre. Baptistsamfunnets og Historieselskapets arkiver er fortsatt på Stabekk. 

Chr. Krohgs gt 34 ligger bare 4-500 meter unna Oslo Sentrum baptistkirke, der Baptistsamfunnets kontorer var helt fram til 1978. Seks av dagens baptistmenigheter i Oslo feirer gudstjeneste mindre enn en kilometer unna våre nye kontorer.

 

 

Les også

Ber om forbønn for prosessene og menighetene fram til neste landsmøte

Hovedstyret har registrert uroen og bekymringen på ulikt hold etter landsmøtevedtaket om samliv. Styret varsler at forslag til suspensjonsordning, som landsmøtet ba om, vil bli sendt på høring i god tid før neste landsmøte.
Les mer

Bente ba til Gud om å få ikke-kristne venner

– Integrering skjer når man lever livene sine sammen, sier baptistpastoren Bente Sandtorp som ville ut av kristenbobla. Dermed startet hun like godt sin egen menighet.
Les mer

Folkehøgskole i vekst dyrker storbynærheten

Folkehøgskolene sliter med rekrutteringen, men en skole i Bærum har hatt fire år med unik elevvekst. Mye skyldes nærheten til Norges største by, tror skolens rektor som snart går av.
Les mer
1 - 3 av 41
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone