Menighetsrådgiverne er der for menighetene
Menighetsrådgiverne er der for menighetene
22 februar 2019
Fra februar 2019 har Baptistsamfunnet et landsdekkende korps med menighetsrådgivere. Bruk dere tjenester.

I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger:

  • Være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet
  • Være pådrivere for endringsprosesser og inspirere til nysatsning
  • Være rådgivere
  • Bidra til regionale fellesskap
  • Sikre en god personaloppfølging
  • Være samtalepartner for ansatte
  • I den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Våre menighetsrådgivere:

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Agnar Sæli, 25 % stilling og Atle Henning Eidem, 25 % stilling

Arbeidsfelt er menighetene i Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland fylker.

Kontaktinformasjon:
Agnar Sæli
Tlf: 413 76 413
E-post: agnar@baptist.no

Atle Henning Eidem
Tlf: 413 64 670
E-post: atle.eidem@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Dag Eivind Noreid, 50 % stilling
Arbeidsfelt er menighetene i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder., Aust-Agder og Telemark.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 406 22 406
E-post: dag.noreid@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Roger Dahl
Ansatt som informasjonsleder og ansvarlig for oppfølging av menighetsutvikling. Som del av det ansvar som menighetsrådgiver for menighetene i Møre- og Romsdal og Trøndelag.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 959 75 478
E-post: roger.dahl@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Hermod Bakkevoll
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland, Troms og Finnmark.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 415 14 585
E-post: hebakkev@online.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Peter Ngaidam, 50 % stilling
Ansatt som integrasjonspastor med særlig ansvar for medlemmer med bakgrunn fra Burma.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 400 37 857
E-post: peter.ngaidam@baptist.no

Les også

Feil i innrapportertering av skattefrie gaver

Det har skjedd en beklagelig feil ved innrapporteringen. Vi forsikrer at alle gaver vil komme med i skatteoppgjøret for 2018, og oppdaterer saken fortløpende.
Les mer

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer

Hallaien! - Vil du bli barneleder i Bergen baptistkirke?

Trives du med barn, liker du å synge og lede nybrottsarbeid? Søk på ledig stilling som barneleder i Bergen Baptistmenighet.
Les mer
1 - 3 av 56
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone