Menighetsrådgiverne er der for menighetene
Menighetsrådgiverne er der for menighetene
22 februar 2019
Fra februar 2019 har Baptistsamfunnet et landsdekkende korps med menighetsrådgivere. Bruk dere tjenester.

I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger:

  • Være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet
  • Være pådrivere for endringsprosesser og inspirere til nysatsning
  • Være rådgivere
  • Bidra til regionale fellesskap
  • Sikre en god personaloppfølging
  • Være samtalepartner for ansatte
  • I den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Våre menighetsrådgivere:

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Agnar Sæli, 25 % stilling og Atle Henning Eidem, 25 % stilling

Arbeidsfelt er menighetene i Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland fylker.

Kontaktinformasjon:
Agnar Sæli
Tlf: 413 76 413
E-post: agnar@baptist.no

Atle Henning Eidem
Tlf: 413 64 670
E-post: atle.eidem@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Dag Eivind Noreid, 50 % stilling
Arbeidsfelt er menighetene i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder., Aust-Agder og Telemark.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 406 22 406
E-post: dag.noreid@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Roger Dahl
Ansatt som informasjonsleder og ansvarlig for oppfølging av menighetsutvikling. Som del av det ansvar som menighetsrådgiver for menighetene i Møre- og Romsdal og Trøndelag.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 959 75 478
E-post: roger.dahl@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Hermod Bakkevoll
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland, Troms og Finnmark.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 415 14 585
E-post: hebakkev@online.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Peter Ngaidam, 50 % stilling
Ansatt som integrasjonspastor med særlig ansvar for medlemmer med bakgrunn fra Burma.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 400 37 857
E-post: peter.ngaidam@baptist.no

Les også

Dag Eivind Noreid

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det menighetsveileder i Baptistsamfunnet og pastor i Sandnes Baptistmenighet, Dag Eivind Noreid, som deler med oss.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer

Digitale gudstjenester 24. mai

Skien baptistmenighet med pastor Vidar Bergsland er blant menighetene som fremdeles inviterer til digitale gudstjenester fordi Korona-pandemien gir begrensninger.
Les mer
1 - 3 av 84
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone