Menighetsrådgiverne er der for menighetene
Menighetsrådgiverne er der for menighetene
22 februar 2019
Fra februar 2019 har Baptistsamfunnet et landsdekkende korps med menighetsrådgivere. Bruk dere tjenester.

I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger:

  • Være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet
  • Være pådrivere for endringsprosesser og inspirere til nysatsning
  • Være rådgivere
  • Bidra til regionale fellesskap
  • Sikre en god personaloppfølging
  • Være samtalepartner for ansatte
  • I den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Våre menighetsrådgivere:

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Agnar Sæli, 25 % stilling og Atle Henning Eidem, 25 % stilling

Arbeidsfelt er menighetene i Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland fylker.

Kontaktinformasjon:
Agnar Sæli
Tlf: 413 76 413
E-post: agnar@baptist.no

Atle Henning Eidem
Tlf: 413 64 670
E-post: atle.eidem@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Dag Eivind Noreid, 50 % stilling
Arbeidsfelt er menighetene i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder., Aust-Agder og Telemark.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 406 22 406
E-post: dag.noreid@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Roger Dahl
Ansatt som informasjonsleder og ansvarlig for oppfølging av menighetsutvikling. Som del av det ansvar som menighetsrådgiver for menighetene i Møre- og Romsdal og Trøndelag.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 959 75 478
E-post: roger.dahl@baptist.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Hermod Bakkevoll
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland, Troms og Finnmark.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 415 14 585
E-post: hebakkev@online.no

Menighetsrådgiverne er der for menighetene

Peter Ngaidam, 50 % stilling
Ansatt som integrasjonspastor med særlig ansvar for medlemmer med bakgrunn fra Burma.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 400 37 857
E-post: peter.ngaidam@baptist.no

Les også

Digitale gudstjenester palmesøndag

Koronaviruset gjør at ingen kan samles i kirkene. Vi lette på nett etter baptistsamlinger rundt i Norge og deler noen tips. Siden vil oppdateres utover palmesøndag.
Les mer

Tilbud om gudstjenester og møter

Koronaviruset gjør at ingen kan samles i kirkene. Vi lette på nett etter baptistsamlinger rundt i Norge sist søndag og delte noen tips om gudstjenestemuligheter. De kan fortsatt være til velsignelse.
Les mer

Håper kirkene fortsetter med digital satsing etter krisa

KABB erfarer at nye digitale tjenester i forbindelse med Korona-krisa er med på å bedre inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i kirkelige fellesskap.
Les mer
1 - 3 av 70
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone