Samlokalisering med Misjonskirken Norge
Samlokalisering med Misjonskirken Norge
16 februar 2019
I løpet av mai skal to generalsekretærer for hvert sitt kirkesamfunn ha samme inngangsdør i Christian Krohgs gate 34. Terje Aadne (t.h.) og Øyvind Haraldseid (Foto: Trond Filberg).

Av Roger Dahl

I mai 2019 flytter Baptistsamfunnet og Ung Baptist sin administrasjon fra skolesenteret på Stabekk til Oslo, og overtar en fløy i lokalene Misjonskirken Norge har i 2. etasje i Christian Kroghs gate 34,  Lokalene overtas fra 1. mai, og så snart lokalene er tilrettelagt flytter en inn til Oslo, og senest  innen utgangen av mai.

Samlokaliseringen kan gi felles løsninger for kontordriften, men også styrke det sosiale arbeidsmiljøet for de fast ansatte ved kontoret, som får nye "kolleger" med tilsvarende arbeidsoppgaver i hvert sitt kirkesamfunn.

Ved siden av en praktisk god løsning, ser begge kirkesamfunnene positive synergier av å komme tettere på et kirkesamfunn som en har mye til felles med, både teologisk og kulturelt, er de to generalsekretærene enige om.

– Vi har over flere år samarbeidet om menighetsplanting og hatt jevnlige møter på andre tema. I 2018 arrangerte vi Vekstakademiet sammen på Ansgarskolen. Vi tror det vil kunne være en berikelse for alle parter å være tettere på hverandre også i et kontorfellesskap, sier Øyvind Haraldseid og Terje Aadne, som samtidig avviser at det er snakk om første steg i sammenslåing av kirkesamfunnene.

På grunn av den store veksten ved Høyskolen for Ledelse og Teologi har det blitt trangt om plassen i skolebygningen på Stabekk, og frigjøring av lokalene som Baptistsamfunnet benytter vil gi et sårt tiltrengt pusterom for skolen. Da det åpnet seg en mulighet for lokaler sammen med Misjonskirken, mente både staben og hovedstyret at dette var en god løsning, og langt bedre enn å flytte til et lokale der en ikke kunne arbeide tett på noen i samme sektor. Misjonskirken hadde mer kontorplass enn de hadde behov for, samtidig som de ledige kontorarealene samsvarte godt med våre behov.

For Baptistsamfunnet vil det være viktig å kunne beholde, og også legge en plan for å styrke, den gode kontakten med både Holtekilen folkehøgskole og Høyskolen for Teologi og Ledelse. Både Baptistsamfunnets og Norske Baptist-Historisk Selskaps arkiver vil fortsatt være lokalisert i Michelets vei 62 på Stabekk. 

 

 

Les også

Fredsgudstjeneste for Ukraina

Både kongehus, regjering og kirke-Norge kom tirsdag sammen i bønn for situasjonen i Ukraina. Anledningen var direktesendt fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo.
Les mer

Har tro på mer økumenisk samarbeid

En ny rapport fra Norges Kristne Råd viser en stor velvilje til å samarbeide på tvers av ulike kristne kirkesamfunn i Norge til tross for ulik teologi og praksis.
Les mer

Kristendomshistorien sett nedenfra

Professor Helje Kringlebotn Sødal tar sikte på å vise kristendommen som en ressurs, både kulturelt, samfunnsmessig og individuelt i sin nye bok. Her er fra lovsang i Filadelfia. FOTO: Jonas Stefan Ntibigarura
Les mer
1 - 3 av 20
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone