Vaktskifte i Oppdal
Vaktskifte i Oppdal
28 januar 2019
Etter nesten 35 år som menighetsleder har Odd Erling Uv avsluttet tjenesten som forstander. Søndag 27. januar ble han og kona Elsa takket av menigheten.

Av Roger Dahl

Det var fullsatt i baptistkirken i Oppdal da Elsa og Odd Erling Uv ble takket for den lange og trofaste tjenesten i Baptistkirken Oppdal. Oppdal kristne senter hadde avlyst egen gudstjeneste, og mange av medlemmene der sluttet opp om takkegudstjenesten.

De to menighetene har en felles fortid som Oppdal Baptistmenighet, og sårene etter splittelsen tidlig på 1980-tallet er i dag leget. Ord som ble sagt, som såret den gang, er beklaget fra begge sider, og menighetene feiret for et par år siden felles jubileum. Odd Erling Uv har vært sentral i denne prosessen, og har også ledet Baptistkirken i alle årene etter splittelsen.

Elsa og Odd Erling Uv ble på vegne av menigheten takket av Gjert Kristian Øhrn og Randi Størvold.

Randi Størvold er ny leder av menighetsrådet i Oppdal.

 

Les også

Nytt liv i gammelt hus

To ganger har dørene blitt låst med en bønn til Gud om nytt liv. Guds svar i 2016 var pinsemenigheten Nordvestkirka, som fyller baptistkirka i Kristiansund med unge mennesker og nytt liv.
Les mer

Menighetsjubileene i kø

Aune Baptistmenighet feiret 130-årsjubileum med besøk fra nabomenighetene søndag 24. september.
Les mer

125-årsjubileum i forsoningens tegn

Oppdal Baptistmenighet og Oppdal Kristne Senter feiret sammen. Det var invitert til stor fest og jubileumsfeiring lørdag og søndag 16.-17. september, når Oppdal Baptistmenighet feiret 125 år.
Les mer
1 - 3 av 7

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone