Lederskifte i Ung baptist
Lederskifte i Ung baptist
12 januar 2019
Fra årsskiftet overtok Sveinung Vaagen (t.v.) som daglig leder i Ung baptist etter Roald Zeiffert.

Av Roger Dahl

Zeiffert har vært daglig leder i Ung baptist i flere perioder, og organisasjonen har gått gjennom store forandringer i løpet av hans lederperiode. Migrantene er har blitt mye mer synlig i organisasjonen.

Barn og unge med tilknytning til migrantmiljøer utgjør nå den største delen av organisasjonen- Lederutvikling overfor unge er styrket betydelig, og Ung baptist har vært en både tydelig og utålmodig stemme i forhold til at barn og unge er livsviktig for menighetene.

Lederkonferansen i den form vi kjenner nå har blitt til i Zeifferts lederperiode, og hans lederskap har vært viktig for å få konferansen på plass, som en stor arena der baptistledere i alle aldre møtes.

Sveinung Vaagen, som er ansatt for å jobbe med lederutvikling i Ung baptist, blir konstituert i stillingen som daglig leder mens en arbeider med rekruttering av han eller hun som skal føre Ung baptist videre i årene framover.

Les også

Ung baptist avlyser sommerleirene

Ikke mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte.
Les mer

Økt antall lokallag i Ung baptist

"Etter å ha byttet ut medlemsprogrammet vårt er vi veldig fornøyde med resultatet når vi landet på 179 godkjente lokallag", sier Siri D. Fjeldberg, administrativ leder i Ung baptist.
Les mer

Ny daglig leder i Ung baptist

«Jeg har stor tro på at tro fører til handling», sier Kjell Einar Granholt, nyansatt daglig leder i Ung baptist.
Les mer
1 - 3 av 92
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone