Lar trossamfunn svare selv
Lar trossamfunn svare selv
20 november 2018
Med prosjektet Uenighetens fellesskap ønsker Religioner.no å gi folk et ufiltrert innenfra-perspektiv fra tros- og livssynssamfunn i Norge. Baptistsamfunnet er med!

Av Ingunn Marie Ruud

Nettstedet Religioner.no har bedt en rekke tros- og livssynssamfunn i Norge selv fortelle om sitt syn i ulike spørsmål. Prosjektet kalles Uenighetens fellesskap og er utviklet i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

– Vårt primærmål er å gi publikum tilgang på førstehåndskilder med innenfra-perspektiver på religion, sier Hans Olav Arnesen, som er ansvarlig redaktør for Religioner.no, til Kristelig Pressekontor (KPK).

I over to år har Arnesen, sammen med debattredaktør for Religioner.no Kai Erik Westergaard, filmet representanter for ulike tros- og livssynssamfunn der de svarer på de samme spørsmålene om blant annet tro, vitenskap, etikk, teologi og politikk.

– Det eksisterer mange misforståelser, fordommer og misinformasjon om religion og livssyn. Tanken her er at det er best å få informasjonen direkte fra kilden. Vi ønsker å gi livssynssamfunnene en mulighet til å formidle dette selv, sier de.

Nå på tirsdag lanseres ressurssiden Uenighetens fellesskap med rundt 1000 videoer fra over 30 ulike tros- og livssynssamfunn samt fire paraplyorganisasjoner.

Læring
I tillegg til å bekjempe fordommer og misforståelser tror Religioner.no og STL at Uenighetens fellesskap kan bli en nyttig læringsressurs for undervisning i skolen.

– Vi ser for oss at elever og lærere blir hovedbrukerne, men også andre som er interessert i religion og livssyn og som begynner å bli en betydelig del av den norske befolkningen, sier Arnesen og Westergaard.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, håper også at journalister og skribenter vil benytte seg av nettsiden og forteller at prosjektet er blitt godt mottatt hos deres medlemsorganisasjoner.

– For flere av de små er dette en mulighet til å fortelle hva de står for, og også for de store gir dette en ekstern plattform til å fortelle sin historie med egne ord, sier hun til KPK.

STL-lederen tror også at tros- og livssynssamfunnene til tider kan oppleve seg misforstått.

– De fleste opplever at religion er et tema som er stadig mer debattert og i media er det jo ganske ofte med et negativt fortegn. Uenighetens fellesskap blir da for mange en fin anledning til å kunne komme med «det glade budskap» selv, sier Rosendorf Joys.

Ingen mellomledd
Religioner.no påpeker at svarene på Uenighetens fellesskap ikke er redaktørstyrt eller har noe filtrerende mellomledd, og oppfordrer publikum til selv å ta ansvar for å forholde seg kritisk til innholdet som presenteres.

– På en måte er dette ryddigere. Publikum bør alltid være kritiske til det de leser og hører, sier Arnesen.

Han tror man gjerne tar det mer for gitt at ting er kvalitetssikret og riktig framstilt hvis det finnes en journalist eller redaktør som mellomledd, selv om det ikke alltid er tilfellet.

– Her blir det veldig åpenbart for brukerne at de må ta det som blir sagt som det det er. Dette innenfra-perspektivet kommer fra en tydelig kilde og er preget av livssynet og verdensanskuelsen til den som snakker.

Også Rosendorf Joys påpeker at publikum må være klar over innenfra-perspektivet når de bruker ressursene.

– Dette har jo sine begrensninger og utfordringer nettopp ved at det ikke er redaktørstyrt eller fulgt opp av kritiske spørsmål. Men som et innenfra-perspektiv tror vi dette vil være et verdifullt tillegg til organisasjonenes hjemmesider og lignende.

Ikke alltid enighet
Selv om det nok alltid vil finnes enkeltpersoner som ikke kjenner seg igjen i svaret representanten for deres livssyn gir, mener Religioner.no at intern uenighet blir godt ivaretatt av organisasjonene.

– De er flinke til å vektlegge det selv når det er noe det ikke er konsensus om. Mange samfunn har jo ikke noen katekisme eller noen fasit å gå til og er flinke til å poengtere når de ikke har noe svar, sier Arnesen.

Redaktørene forteller at forutsetningene til de som er med er vidt forskjellige. Både størrelse, tid, ressurser og formidlingserfaring varierer veldig.

– Men i de fleste av samfunnene er svarene godkjent av et styre eller noen som er overordnet i organisasjonen, sier Westergaard.

Egne mål

Arnesen påpeker at organisasjonene som er med også har sine egne mål og tanker med prosjektet.

– Mange av samfunnene som er med er ikke-misjonerende, og har ikke i utgangspunktet noen interesse av å rekruttere. Men alle har interesse av å gi et mest mulig korrekt bilde av seg selv og rydde opp i misforståelser.

Han tror også mange av organisasjonene ser en ideell verdi i å bidra i et slikt felles prosjekt.

– Det er jo en unik og enestående kunnskapsressurs. Vi har ikke klart å finne noe tilsvarende noe sted i verden. KPK

 

Fakta om Uenighetens fellesskap

  • Prosjektet blir lansert 20. november, 2018 på religioner.no
  • Brukere kan velge å gå inn på det enkelte tros- eller livssynssamfunns side og se alle deres svar eller velge videoer etter hvilket spørsmål de ulike samfunnene har svart på.
  • Spørsmålene er delt inn i disse sju kategoriene: Estetikk, Etikk, Kosmologi og teologi, Kunnskap, Mennesket, Samfunn og politikk, Sosial orden og organisering.
  • Tros- og livssynssamfunnene som er med per i dag er: Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge, Ananda Marga i Norge, Bahá'í-samfunnet i Norge, Church of Satan, Det Alevitiske Trossamfunn, Det Mosaiske Trossamfund, Den katolske kirke i Norge, Den norske kirke, Den nordisk-katolske kirke, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Zarathustriske Trossamfunn, Den gresk-ortodokse kirke i Oslo, Ecclesia Gnostica Norvegia, Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, Filadelfiakirken i Oslo, Forn Sed Norge, Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Norway (sikhisme), Hare Krishna-bevegelsen i Norge, Holistisk Forbund, Human-Etisk Forbund, Humanistforbundet, Islamic Cultural Center Norway, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Karma Tashi Ling buddhistsamfunn, Kristensamfunnet i Oslo, Metodistkirken i Norge, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, Sanatan Mandir Sabha, Scientologikirken Oslo, Syvendedags Adventistkirken, Tisarana Sri Lankan Buddhist Association og Wicca i Norge.
  • Paraplyorganisasjonene som er med er: Buddhistforbundet, Norges Kristne Råd, Pinsebevegelsen i Norge og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
  • Våren 2018 fikk Uenighetens fellesskap 200.000 kroner i støtte fra OXLO – Enhet for mangfold og integrasjon i Oslo kommune.

Kilde: religioner.no

KPK

Les også

Bibelsmugling på Vegårtun

Etter undervisning om hvordan religionsfrihet ikke er en garanti i alle verdens land, fikk konfirmantene selv erfare hvordan det kan være å smugle bibler til forfulgte kristne.
Les mer

Mer enn dobling i antall drept for sin tro

Ifølge World Watch List 2018 ble over 3000 kristne drept for sin tro i fjor. Det er mer enn dobbelt så mange som året før.
Les mer

– World Watch List gir troverdighet når vi tar opp forfulgte kristne

Partileder i KrF, Knut Arild Hareide, vil bruke forfølgelsesrapporten til Åpne Dører for å påvirke norsk utenrikspolitikk. I et pasel sammen med Berit Aalborg fra Vårt Land (tv) og Kari Fure fra Dagen kom han med sine synspunkter under lanseringen av World Watch List 2018.
Les mer
1 - 3 av 5

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone