Må våge å følge drømmen
Må våge å følge drømmen
11 november 2018
Baptistmenigheten Home i Oslo feiret menighetsstiftelsen søndag 11. november. Det var fullsatt i lokalene da pastor Bente Sandtorp og menighetsleder Halvor Krunenes ønsket velkommen til fest.

Av Roger Dahl

I festsamværet, som samlet fullt hus i Frelsesarmeens korps i Lakkegata på Grønland var filosof Henrik Syse førstemann ut.

Må våge å følge drømmen

I have a dream

Han var invitert til å holde en innledning. Inspirert av Martin Luther King Jr. tok Syse utgangspunkt i Kings kjente tale "I have a dream", og snakket om hvor viktig det er å våge og drømme. Slik King hadde en drøm hadde også Baptistmenigheten Home en drøm, sa Syse, og la til at det store med King og de andre som drømte med ham, var at de gikk på drømmene sine og fikk til store forandringer. Slik ble det bygget identitet.

Syses andre punkt handlet om å ta vare på drømmen, og å bygge en identitet ut fra den.
- Men ikke bruk identiteten til å ekskludere. formante filosofen og brukte den norske nasjonaldagsfeiringen som eksempel. Det er en norsk identitetsfaktor, fortsatte Syse, men det er viktig å inkludere nye landsmenn i denne, og bære identiteten slik at den inkluderer flere. Slik Jesus inkluderte den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn (Joh 4) må en inkludere nye i identiteten en tar vare på.

Les hovedsaken i magasinet Baptist.no om menighetsplanten Home (2/2016)

Forbilder

Hans tredje punkt var å ta vare på de gode historiene og forbildene.

- Det må vi aldri bli lei av å snakke om, sa Syse, og 
understreket at det er viktig å holde fram Jesus som et stort forbilde.

- Det er mange i byen som er glad i Jesus, selv om vi ser han på ulikt vis, fortsatte Syse og understreket:

- I vår verden i dag må vi ha fellesskap med dem som er annerledes, men vi må også ha forbilder. Noen ganger er det du som er forbildet, og dere i Baptistmenigheten Home er forbilder med visjonen over arbeidet inspirert av skriftordet i Jer 29,7: "Dere skal fremme fred for byen."

Bry dere om

Etter Henrik Syse sin innledning ble Yasmine Angell Morchid fra ICC moskeen, Berit Jagmann fra Beboerforeningen på Grønland og Hans Petter Foss, styreleder i Sameiet Jensens have, presentert.

Jagmann fra Beboerforeningen sa:

- Vi ønsker at Grønland skal være et godt sted å vokse opp for barn og unge. At en skal ha samme rettigheter og goder som barn og unge lenger vest i byen. Slik er det ikke i dag. Mange har dårlige muligheter. Hun understreket at blant annet åpne rusmiljøer, som det finnes et par av, selvfølgelig er problematisk, og at arbeidet Home gjør i Jensens have er et  viktig tilbud i bydelen.

Morchid fra ICC moskeen ga den nystiftede menigheten denne utfordringen:

- I Jesu navn, for Jesus er jo viktig også i vår tro, må dere være med å vise medmenneskelighet og nestekjærlighet. Husk at ingen av oss kan forandre hele verden, men mange små forandringer fører til store forandringer.

- Grønland. er flerkulturell, fortsatte Morchid og la til:

- Det vil bli bare tydeligere. Vi vil være ulike. Men hvordan kan vi klare å være sammen, hva om vi fokuserer på en  identitet basert på felles verdier som respekt, hensyn, medmenneskelighet og omsorg. Det er ufeilbarlig, å ha slike verdier kan sikre at vi alle kan virke til det samme.

Hans Petter Foss, som er styreleder for sameiet der Baptistkirken Home har aktiviteter hver onsdag, fortalte at kona og han flyttet fra enebolig på Nordstrand for 14 år siden.

- Vi hadde lyst til å komme ned til muslimene på Grønland, og vi finner mer tro her enn i resten av byen, sa Foss, som selv er en kristen og sentral i den kristne bokhandelkjeden Bok & Media gjennom mange år.  Foss fortsatte slik:

- Mange av oss er opptatt av å vise respekt for forskjellig hudfarge og tro. Enten kan vi flykte fra dette eller velge å ta bolig blant dem, sa Foss før han utfordret:

- Vær medmenneskelig og vis respekt i det det gjør og er.

Religion og kultur, et hinder?

Pastor Espen Thilesen, som er ansatt i Baptistmenigheten Home sammen med Bente Sandtorp holdt dagens tale. Med utgangspunkt i Jesuslignelsen om "Den barmhjertige samaritan" utfordret han forsamlingen på selve hjelpegenet. 

Faren er at menighetene, som presten og levitten, er så travle med alle sine aktiviteter og arrangement at en ikke rekker å hjelpe. At religion og kultur blir et hinder for å gjøre det som er godt.

- Vi vet ikke hvem den skadede var, fortsatte Thilesen. Mens samaritanen viste barmhjertighet, som ble til handling, uavhengig av hvem den skadde var.

Thilesen sa at samaritanene gikk med dårlig selvtillit, og føyde til:

- Det tror jeg vi kristne også gjør, vi unnskylder oss over kjærligheten til Gud, som driver oss. Jesus gjorde barmhjertighet. Han stilte ingen krav om å bytte side. Samaritanen Jesus forteller om hjalp til, og han betalte uten å kreve noe. Det er god integritet, sa Thilesen.

 I Home Church skal vi ha rom for å være, vi skal ha et uttrykk som viser at vi bryr oss byen vår, påpekte Espen Thilesen og spurte:

- Hvem skal vi bry oss om?, før han svarte:

- Dem vi møter på veien selvsagt. Medmennesker som Gud bryr seg om. Vi ønsker å invitere til en kultur der mennesker bryr seg om andre, avsluttet Thilesen.

Drømmen

Det startet med en drøm. For sju år siden ble den satt i handling. En home church ble etablert. Det handler om å dele omsorg, og ha nære fellesskap. I dag har arbeidet vokst, og en har seks huskirker rundt i Oslo. I tillegg er det storsamling annen hver søndag, og fellesskapet består av rundt 50 mennesker.  Alle har hver eneste uke et hjem de kan komme til, der er det folk som bryr seg, har omsorg og bidrar.

Irritasjon over miljøet i Jensens have førte til at en fikk gjøre en forskjell. I dag berømmes menigheten for engasjementet.

Dagen i dag var også en dag for å takke. Lise Kyllingstad i menigheten benyttet anledningen til å takke alle som har bidratt med gaver på veien. Stavanger og Ålgård menigheter som har støttet hver måned, Skien og Kristiansand som har bidratt med store enkeltgaver, og alle andre.

Magnar Mæland fra Ålgård, som selv mente han var leder i heiaforeningen, har heiet på Home fra den første ideen til i dag, og har også bidratt til at mange har gitt gode økonomiske tilskudd, ble sammen med Torben Joswig takket for støtte. Joswig er nasjonal leder i Misjonskirken i Norge, og har stilt seg til rådighet som mentor og veileder i hele planteprosessen, og også invitert Home inn i nettverket Misjonskirken har for menighetsplantere.

Les også

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer

Pioner på Kypros

Det er bare et par år siden Kypros, som et av de siste landene i Europa, fikk en egen baptistmenighet, plantet av pastor Anton Balakumar Sinnathamby fra Norge.
Les mer

Hvordan bli en bedre menighetsplanter og pastor?

Mike Pears er direktør for International Baptist Study Center i Amsterdam, og har mange års erfaring som pastor og menighetsplanter i England. Tirsdag 2. april deltar han på fagdag.
Les mer
1 - 3 av 64
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone