Use your talents
Use your talents
31 October 2018
- Dette kurset er hjelp til selvhjelp for samarbeidskirken vår, sier misjonsleder Lise Kyllingstad som har vært på kurs med fem representanter for kirken i Kongo.

 Av Roger Dahl

Programmet Use your talents, ble utviklet i de lutherske kirkene på Madagaskar i 2005. Kirker som har tette relasjoner til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Programmet er tatt videre innen NMS, og også blitt spredt via DIGNI-paraplyen. Nå i november fikk fem representaner for Baptistkirken i Nord-Kongo (CBCN) mulighet til å delta på kurs i Etiopia sammen med misjonsleder Lise Kyllingstad.

Ideen og erfaringen fra Madagaskar er at kirkene og medlemmene i kirkene blir forandringsagenter i samfunnet med en visjon om å utfordre alle  til å bygge bedre lokalsamfunn ved å bruke sine talenter og egenskaper Det handler om  å tenke nytt om kirkens rolle i lokalsamfunnsbygging og utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i lignelsen om talentene i Matteus 25 og Paulus’ oppfordring i 1. Kor 12 til å finne sin tjeneste i menigheten, utviklet kirken etter hvert en metode der menigheten selv ble den primære utviklingsagenten. Arbeidet fikk navnet Use your talents, eller Bruk dine talenter, på norsk.

Fra NMS nettside har vi hentet inn litt informasjon om tankegangen bak Use your talents, hvor det heter:

"Selv om  Bruk dine talenter får uttrykk i mange ulike aktiviteter, alt etter de ressursene man har tilgjengelig, kan man likevel identifisere noen fellestrekk.

  • Start med resurssene: Utgangspunktet for Bruk dine talenter er de ressursene man allerede har tilgjengelig lokalt. Man spør seg hvordan disse ressursene kan bli anerkjent, brukt og videreutviklet. Dette er en annerledes tilnærming til lokalsamfunnsbygging enn for eksempel et rent behovsfokus eller rettighetsperspektiv. Da er det ikke uvanlig at fokus heller blir på det man mangler eller ikke har.
  • Aktører: I åpningseksempelet er det en ildsjel i menigheten som tar initiativet og gjennomfører aktiviteten. Drivkraften ligger i lokalsamfunnet.
  • Integrert i menighetslivet: Kirkers bistands- og utviklingsarbeid er ofte organisert i prosjekt og implementert gjennom en egen utviklingsavdeling eller selvstendig bistandsorganisasjon. Ofte operer de mer eller mindre uavhengig av resten av kirken. Resultatet kan være at kirken og dens menigheter ikke har eierskap til det diakonale arbeidet de er med på. Da har de heller ikke den positive innflytelsen på lokalsamfunnet som de kunne hatt. I Bruk dine talenter er utviklingsarbeid en integrert del av menighetens øvrige arbeid. Man bidrar til utvikling der man selv bor.
  • Frivillighet: Bruk dine talenter baserer seg på frivillighet. Å ta ansvar for lokalmiljøet vil være en like naturlig del av menighetslivet som å synge i kirkens kor. Det er derfor viktig å få oversikt over ressurspersoner og gi folk utfordringer og rom i tråd med talenter og initiativ.
  • Nettverksbygging: Bruk dine talenter innebærer å begynne nært folks egne erfaringer, og spørre hvordan man kan lære av hverandre. Hvordan kan man bygge nettverk slik at folk med ulike talent kan møtes og dele erfaringene? I den gassisk-lutherske kirken er det nå utviklingskomiteer på alle nivå i kirkestrukturen, De møtes regelmessig, og gjennom møter blir erfaringene delt og samarbeid styrket på tvers av geografiske grenser.
  • Bærekraft: Siden arbeidet er basert på frivillighet er det mulig å unngå avhengigheten til en ekstern partner eller donor. I stedet gjør kirken seg avhengig av sine medlemmer for å nå ut til mennesker i lokalsamfunnet.
  • Eierskap: Bruk dine talenter er avhengig av at både menn og kvinner kommer sammen lokalt. I fellesskap kan man også finne en vei ut av håpløsheten som fattigdom ofte fører til. Slik legges grunnlag for å få til endring. Man skaper en mulighet til å utgjøre en forskjell. På denne måten bygger Bruk dine talenter eierskap, både til utfordringene og løsningene."

Dette er en spennende mulighet for samarbeidskirken CNCN i Kongo.

 

 

Relaterte lenker

Les også

Pioner på Kypros

Det er bare et par år siden Kypros, som et av de siste landene i Europa, fikk en egen baptistmenighet, plantet av pastor Anton Balakumar Sinnathamby fra Norge.
Les mer

Juletremisjonen

Også i 2018 selger baptistene på Ålgård juletrær til inntekt for misjonen i Kongo, noe avisen Dagen har lagt merke til.
Les mer

Storslagen gave

Sykehuset Rachel Trovi bygde opp på Filippinene får en halv million kroner fra malingsfabrikken Jotun.
Les mer
1 - 3 av 182
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone