God menighetsutvikling er helt nødvendig
God menighetsutvikling er helt nødvendig
12 oktober 2018
Selv om Baptistsamfunnet har vokst markant de ti/femten siste årene har mange av de «gamle» baptistmenighetene fortsatt trenden fra tiårene før, en forsiktig tilbakegang i medlemstallet fra år til år.

Av Roger Dahl

Baptistsamfunnet er en menighetsbevegelse, der hele virksomheten baserer seg på de lokale menighetene. For uten at mennesker som bor i bygder og byer rundt i Norge finner veien til de ulike baptistmenighetene, vil heller ikke kirkesamfunnet ha et fundament og grunnlag.

Det er derfor avgjørende at menighetene utvikler seg på en god måte, slik at det finnes kraft til å plante flere menigheter. For det er flere mennesker som trenger å møte Jesus enn dem vi når med menighetene vi har i dag.

Vi må også ha kraft til å være tilstede for våre venner i misjonslandene, og til å drive fellestiltakene Holtekilen folkehøgskole og Høyskolen for ledelse og teologi. Til det trenger vi robuste menigheter i positiv utvikling.

God menighetsutvikling er helt nødvendig

God menighetsutvikling handler om å jobbe for at det god pastordekning og nok gode ledere i menighetene. Bildet er fra Blink 2017 der Jan Helge Hindenes fra Bergen, Jon Vestøl fra Kragerø, Jan Sverre Bekkelund fra Lillehammer og Olivier Matata fra Hamar ble innviet til pastortjeneste i Baptistsamfunnet. Foto: Roger Dahl

Gjøre en forskjell
Hovedstyret har sett at situasjonen i mange av de «gamle» menighetene fortsatt er sårbar. Det kommer få nye til fellesskapet. Det er få barn og unge i mange av menighetene og det er færre medlemmer under 50 år enn over 50 år i mange av menighetene.

Det betyr selvfølgelig ikke at en menighet mangler livskraft eller framtid. Men en menighet med høy gjennomsnittsalder og få eller ingen barn og unge, har flere utfordringer i forhold til god menighetsutvikling enn en menighet der alle generasjoner er med i fellesskapet.

Jeg er så heldig at jeg, i tillegg til å jobbe med kommunikasjon og informasjon, får lov å bruke en del tid på menighetsutvikling i min jobb i Baptistsamfunnet. I menighetene som i alle andre levende organismer, mennesker inkludert, handler et godt og levedyktig liv om livsstil. 

Livsstil
Noen av dere som leser dette kjenner meg godt. Andre gjør ikke det. Som en illustrasjon på hva livsstil betyr vil jeg bruke meg selv og mitt liv. Jeg er i dag noen få kilo tyngre enn jeg var i studieårene, som ligger 30 år tilbake i tid. Det er sikkert mange som er på min alder (53 år) som har det ganske likt.

Forskjellen til mange av dere andre, er at i mellomtiden har jeg vært 30 kilo tyngre enn jeg er nå, og jeg bør bli enda lettere enn jeg er nå. Gradvis, år for år, fra jeg var 18 – 19 år gammel la jeg på meg en kilo eller to hvert år. De ti første årene betydde det ikke så mye. Etter de første tegnene på livsstilssykdommer, da jeg var i 30-årene, begynte jeg å skjønne noe av dette. Men jeg fortsatte på samme måte i mange år til. Hvert år sa jeg i min egenevaluering at det hadde vært en «jevnt godt år».

Jeg levde et helt greit liv, men ble litt tyngre hvert eneste år. Jeg prøvde noen kurer også, uten at det hjalp så mye. For det er ikke en kur eller to det handler om. Det handler om livsstil og vilje til endring. Om aktivitet, og ikke minst om kost.

Vi som bor i Norge er utrolig priviligerte. Og jeg fant ut at det finnes rehabiliteringsklinikker for folk som meg, som har levd et helt greit liv, pådratt meg et par kilo ekstra i året, litt livsstilssykdom og utsikter til et kortere liv enn jeg ellers ville hatt.

Noen av de ansatte der, la oss kalle dem Grete, Marit og Hanne, fikk meg til å forstå at det handler om livsstil, ikke om slanking, at det handler om aktivitet, men mest av alt om kost. For en forskjell det ble for min del med livsstilsendringen. Kiloene forsvant, å se endring ga motivasjon. Nå, to og et halvt år senere, handler det fortsatt om livsstil, slik at endringen blir varig. Jeg kan ikke leve som jeg gjorde tidligere.

Samtidig, handler det ikke om å være fanatisk eller asketisk. Om jeg kommer på besøk til deg eller din menighet, og jeg blir budt et kakestykke, ja da koser jeg meg med det, men jeg behøver jo ikke spise det andre kakestykket, eller ta den største biten. 

God menighetsutvikling er helt nødvendig

God menighetsutvikling handler om mennesker som kommer til tro, blir døpt og tatt opp som medlemmer. Bildet er fra felles gudstjeneste mellom Immanuel Church (Iranian Christians i Norway) og Porsgrunn Baptistmenighet. Foto: Roger Dahl

God utvikling
Du lurer sikkert på hvorfor jeg skriver om meg selv og om endring i livet, når det handler om menighet og utvikling. Det er fordi det er så likt. Slik en god utvikling i mitt liv handler om aktivitet og kost, der kost gjør størst forskjell, er det også i menigheten. Det handler om god og riktig aktivitet og det handler om riktig kost.

Ledelsen vår i Baptistsamfunnet er opptatt av god utvikling menighetene. Det er helt nødvendig om vi skal nå de langsiktige målene våre, som vi ble enige om på landsmøtet i fjor:

 • Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst!
 • Det flerkulturelle perspektivet skal være tydelig i hele kirkesamfunnet!
 • Barn og unge skal ha en sentral plass i arbeidet vårt!
 • Vi skal ha et bredt internasjonalt engasjement!
 • Vi skal ha et tydelig fokus på bibel og bønn!

Aktivitet og kost
Jeg har allerede sagt at det handler om aktivitet og kost. Det er det samme enten menigheten din er en migrantmenighet eller ikke, om den er nyetablert eller har en 100-årig historie bak seg. Om den ligger i en av byene eller den ligger på landsbygda.

Det er det sammen om du er barn, ungdom, ung, middelaldrende, eldre eller gammel. Betingelsene for et godt menighetsliv handler om aktivitet og kost.

I alt for mange år har mange av oss, jeg selv og menigheter jeg har vært i inkludert, sett oss tilbake når årsrapporten har blitt skrevet. Vi har vært relativt fornøyd med året, for det har gått bra. Selv om vi er noen færre enn året før og vi alle har blitt et år eldre. Selv om vi ikke når noen nye, eller har et fokus på neste generasjon.

Det går helt fint det.

I ett år, to år, tre år. Men for noens del har det vært slik i alt for mange år. Til slutt blir det for mye. Som det ble for mange kilo på kroppen min. I slike tilfeller handler det om å ta grep i tide. Om å få riktig aktivitet og kost. Det handler om å søke rehabilitering i tide.

God menighetsutvikling er helt nødvendig

 

 1. God menighetsutvikling handler om virksomhet for barn og ungdom. Bildet viser Soul Children koret i Skien baptistmenighet. Foto: Skienbaptist.no

Medvandrer
Baptistsamfunnet har i mange år hatt ansatte som har jobbet for å hjelpe menighetene. I mange av etterkrigsårene var Karsten Lindstrøm ansatt som landsevangelist. Flere av distriktene hadde distriktssekretærer, som besøkte menighetene med oppmuntring, rådgivning og forkynnelse.

Senere har vi hatt medarbeidere som har jobbet spesifikt med veiledning, der noen få menigheter har fått del i mange ressurser. Den store tilveksten av nye landsmenn har fordret en stor innsats med betydelig ressursbruk overfor nye menigheter. Det har gitt gode resultater.

Hovedstyret er tydelige på at flere menigheter må få del i ressursene. Vi vil derfor fordele ressursene slik at alle menighetene kan følges og vi kan være i tettere dialog og kontakt med menighetene og pastorene. Være medvandrere, samtalepartnere og forhåpentligvis gjøre en forskjell for utviklingen, slik Grete, Marit og Hanne har gjort det i mitt liv.

Det er med utviklingen i menigheten som det er med livsstilen min. Grete, Marit og Hanne har vært viktige for meg, men jobben er det jeg selv som har gjort. En representant for Baptistsamfunnet, eller en annen veileder eller rådgiver kan være viktige for utviklingen i menigheten. Den gode utviklingen skjer i hver menighet. 

God aktivitet
I strategien for menighetsutvikling har vi sagt noe om både aktivitet og om kost. Vi tror at menighetene har gode forutsetninger for å vokse om menigheten har en aktivitet som passer inn i disse formuleringene:

 • Lederskap som er utrustende
 • Tjeneste som er basert på nådegaver
 • Et engasjert trosliv
 • Har hensiktsmessige strukturer
 • Har inspirerende gudstjenester
 • Har livsnære grupper
 • Har behovsorientert evangelisering
 • Har varme relasjoner

La meg ta et par eksempler for at du skal forstå bedre hvor vi fra Baptistsamfunnets side vil hen med disse formuleringene;

Vi bruker formuleringen inspirerende gudstjenester og samlinger ovenfor. Det betyr at det ikke først og fremst handler om gudstjenesteform, om lovsangskor eller salmesang, om preken eller vitnesbyrd, om kor eller barneandakt, men om at det må være en inspirasjon fra Gud. For vi kan bruke så mye ressurser vi bare vil på gudstjenestene. Hvis det ikke inspirerer betyr det ingen ting.

En annen formulering er livsnære grupper. Hva betyr det? Det betyr selvfølgelig at det viktigste med en gruppesamling ikke er en akademisk diskusjon eller en hyggelig prat, men at vi berører livene til hverandre, knytter bånd, hjelper hverandre til en større forståelse og et bedre liv.

Slik kunne jeg fortsatt med eksempel etter eksempel på hva god menighetsutvikling handler om. Det handler ikke om en konsert, en kul eller fancy kafékveld eller ei tradisjonell julemesse i seg selv. Minst en av kvalitetene ovenfor må være tilstede. 

Sunn kost
Så var det dette med kosten da. Det er enkelt. Det handler det om passe mengde, om balanse mellom karbohydrater, proteiner og fett. Om frukt og grønt og tallerkenmodell. Visste du forresten at fire ruter melkesjokolade inneholder like mye energi som en hel bunt med gulerøtter.

I livsstilsprosjektet mitt lærte jeg at aktivitet var for gram. Kost var for kilo. Jeg tror det er overførbart. For fellesskapet med Gud i bibel og bønn er grunnleggende for utvikling i eget liv og i menigheten.

Et av hovedmålene våre i Baptistsamfunnet er å ha et tydelig fokus på bibel og bønn. Det gjelder i menigheten, og det gjelder i hver enkelt av oss sine liv. Jeg tror det handler om noe så enkelt som å finne en rytme i eget liv, der fellesskapet med Gud gjennom bibellesning og bønn tas vare på.

Det er utarbeidet mange hjelpemidler. Bibelselskapet gir hvert år ut bibelleseplaner, og det er skrevet mengder av bønnebøker. På side tre i dette nummeret av magasinet kan du lese om Fredrik Krunenes og Bjørn Olav Hansen, som har fått hjelp av tidebønnen i sitt andaktsliv. Tidebønnene er hjelp til å be, ofte gjennom systematisering av bibeltekster, slik at en ikke behøver å finne ordene selv.

Så er det slik at mange av oss har prøvd, men mislykkes. Det går en uke eller to, tre kanskje, så har det stoppet opp. Det er ikke så farlig det, så lenge du ikke gir opp. Det er bare å begynne på igjen dagen etter. Slik har det vært med livsstilen min også. En sjokolade på vei hjem fra jobb. Det er ikke så farlig det, så lenge det blir med den ene. 

Aldri alene
Vi tror god menighetsutvikling er helt avgjørende for utviklingen i kirkesamfunnet vårt, og vi tror det daglige andaktslivet til den enkelte som er med i menigheten er viktig for utviklingen i eget liv, i menigheten og i kirkesamfunnet.

God menighetsutvikling handler om mer enn noen ansatte i Baptistsamfunnet og menighetene, og det handler om mer enn lederskap, gudstjenester, gruppesamlinger, strukturer og evangelisering. Nøkkelen er livet den enkelte som er med i menigheten lever. God menighetsutvikling handler om hvordan du og jeg lever våre liv med Gud.

For meg har det vært viktig i endringen av livsstil at jeg ikke har vært alene. Kona mi har vært viktig. Grete, Marit og Hanne har vært viktige. De har gitt meg hjelp til å holde fokus. Dessuten har jeg bedt til Gud om hjelp, og tent et lys i kirka på søndagene.

 Slik er det med andaktslivet mitt også. Jeg trenger hjelp for å holde fokus, som vi som menighetsfelleskap trenger hjelp til fokus. Og husk, Gud er alltid der for deg og menigheten!

 

Illustrasjonbilde:

God menighetsvikling handler om å drive Høyskolen for ledelse og teologi. Bildet er fra en av skolens andaktssamlinger i Bærum baptistkirke. Foto: HLT

Fakta:

 • Baptistsamfunnet har 104 medlemsmenigheter. 
 • I tillegg til generalsekretær Terje Aadne jobber integrasjonspastor Peter Ngaidam, integrasjonsleder Mette Marie Hebnes (i permisjon) og informasjonsleder Roger Dahl med menighetsutvikling. Bente Sandtorp og Truls Åkerlund avsluttetr sin tjeneste som veiledere i sommer. Hermod Bakkevoll er ansatt av Baptist i Nord som distriktsarbeider
 • To halve stillinger som menighetskonsulenter på er lys ledig
 • Strategien for god menighetsutvikling finner du på https://baptist.no/om-oss/strategi/menighetsutvikling Strategien gjelder for femårsperioden 2018-22

Fra magasinet Baptist.no 2/2018

 

Les også

God sommer

Juli er feriemåned for de ansatte i Baptistsamfunnet. Det betyr at nettsidene ikke vil bli oppdatert, og de ansatte vil ikke være tilgjengelig på telefon og epost som resten av året.
Les mer

Menighetsrådgiverne på tur ...

Helgen 22-24. oktober var menighetsrådgiverne for Østlandet Agnar Sæli og Atle H. Eidem på tur til baptistmenighetene rundt Mjøsa.
Les mer

Ny baptistkirke i Lillesand

Lillesand Baptistmenighet tok i januar i bruk sin nye kirke. Først i begynnelsen av mai ble dette markert med en stortilt innvielsesfest, da koronapandemien har satt en stopper for det tidligere.
Les mer
1 - 3 av 96
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone