Står kirkeordningen seg i vår tid?
Står kirkeordningen seg i vår tid?
5 oktober 2018
- Kongregasjonalismen som teologisk og kirkelig prinsipp må under lupen, skriver Kenneth Fløistad Ellefsen i siste nummer av tidsskriftet Baptist, som gis ut av Norsk Baptist-Historisk Selskap.

"- I denne artikkelen vil jeg argumentere for at Det Norske Baptistsamfunn bør fornye og fordype sin samtale om kongregasjonalismen som teologisk og kirkelig prinsipp, sier Ellefsen i innledningen til sin artikkel. Og fortsetter:

- Slik kan det både gis en fortolkning av hvilke elementer som bør være en del av baptistisk identitet i vår tid, og dermed også klargjøre hva slags type læremessig uenighet fellesskapet av baptistmenigheter kan makte å leve med og eventuelt ikke. Grunnlaget for dette arbeidet bør være en fagteologisk utredning som videre kan drøftes bredt i kirkesamfunnet og til sist munne ut i en drøftelse på landsmøtet.

Et slikt arbeid vil ta tid, oppleves krevende til tider og bør utløse et engasjement. Samtidig er dette arbeidet viktig fordi det kan bidra til å skape en sterkere identitet blant norske baptister og forhåpentligvis gjøre at baptistene "kan finne seg selv." En fragmentert baptisme, der grensene for fellesskapet avgjøres ved teologiske konflikter omkring enkeltsaker, vil på sikt ikke skape et bærekraftig og solid fellesskap.

Les hele artikkelen

Ellefsen er medlem av styret i Norsk Baptist-Historisk Selskap og redaktør av tiddskriftet Baptist som selskapet gir ut. Vi anbefaler alle interesserte å bli medlem i historieselskapet. En får da tidskriftet tilsendt.

Besøk Historieselskapets nettside

Les også

100 år med misjonsvirksomhet i Kongo

12.-13. september ble misjonsjubileet feiret med glimt fra historien og visjoner for arbeidet framover. Opptak fra feiringen er nå tilgjengelig på nett.
Les mer

Stolt historie

For 160 år siden ble den første norske baptistmenigheten stiftet. Til 150 årsmarkeringen lagde vi film som vi gjerne deler på nytt!
Les mer

Slik det en gang var på Holtet

Baptistsamfunnet kjøpte Holtet gård i Bærum i 1950. Også parken ned mot sjøen, som på 1930-tallet var utrolig velholdt. På eiendommen ligger i dag Holtekilen folkehøgskole og Høyskolen for Ledelse og Teologi. (Bildet er fra Bærum biblioteks samlinger. )
Les mer
1 - 3 av 59
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone