Står kirkeordningen seg i vår tid?
Står kirkeordningen seg i vår tid?
5 oktober 2018
- Kongregasjonalismen som teologisk og kirkelig prinsipp må under lupen, skriver Kenneth Fløistad Ellefsen i siste nummer av tidsskriftet Baptist, som gis ut av Norsk Baptist-Historisk Selskap.

"- I denne artikkelen vil jeg argumentere for at Det Norske Baptistsamfunn bør fornye og fordype sin samtale om kongregasjonalismen som teologisk og kirkelig prinsipp, sier Ellefsen i innledningen til sin artikkel. Og fortsetter:

- Slik kan det både gis en fortolkning av hvilke elementer som bør være en del av baptistisk identitet i vår tid, og dermed også klargjøre hva slags type læremessig uenighet fellesskapet av baptistmenigheter kan makte å leve med og eventuelt ikke. Grunnlaget for dette arbeidet bør være en fagteologisk utredning som videre kan drøftes bredt i kirkesamfunnet og til sist munne ut i en drøftelse på landsmøtet.

Et slikt arbeid vil ta tid, oppleves krevende til tider og bør utløse et engasjement. Samtidig er dette arbeidet viktig fordi det kan bidra til å skape en sterkere identitet blant norske baptister og forhåpentligvis gjøre at baptistene "kan finne seg selv." En fragmentert baptisme, der grensene for fellesskapet avgjøres ved teologiske konflikter omkring enkeltsaker, vil på sikt ikke skape et bærekraftig og solid fellesskap.

Les hele artikkelen

Ellefsen er medlem av styret i Norsk Baptist-Historisk Selskap og redaktør av tiddskriftet Baptist som selskapet gir ut. Vi anbefaler alle interesserte å bli medlem i historieselskapet. En får da tidskriftet tilsendt.

Besøk Historieselskapets nettside

Relaterte lenker
Relaterte dokumenter

Les også

Rørende gjensyn

Høsten 2002 reiste "Tore på sporet" til Manila for å besøke legendariske Rachel Trovi.
Les mer

Gjensyn med Per Midteide anno 1970

I NRKs rikholdige nett-tv har vi funnet enda en sending med sterk tilknytning til baptistene. I denne sendingen møter du flere fra Porsgrunn, også daværende pastor Per Midteide.
Les mer

Om baptistene på TV

På NRKs nettside ligger mye av arkivet tilgjengelig for alle. Også to programmer, fra 1962 og 1980, som presenterer baptistene i Norge.
Les mer
1 - 3 av 51
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone