Baptistene dropper sommerstevne
Baptistene dropper sommerstevne
6 juli 2018
– Det har vært en dramatisk forverring i oppslutning, sier informasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn.
Av Ingunn Marie Ruud

I disse dager arrangerer Det Norske Baptistsamfunn sitt årlige landsmøte, med tilhørende sommerstevne Blink, på Stavern Folkehøgskole Fredtun. Men etter sju år har styret har bestemt at dette blir det siste året med Blink i sin nåværende form.

– Oppslutningen rundt stevnet har vært nedadgående, og i år ble det en dramatisk forverring med 25 prosent færre deltakere enn de foregående år, forteller informasjonsleder Roger Dahl.

Dette har gjort at arrangementet går med et ekstraordinært underskudd i år.

– Vi sitter igjen med et underskudd et sted mellom 100 og 150 000 kroner på arrangementet i år som ikke er budsjettert. Vi ser derfor ikke mulighet til å gå videre med det nåværende konseptet, sier Dahl.

Møtes med forståelse
Dahl forteller på telefon fra Blink at deltakerne der har forståelse for avgjørelsen styret har tatt om å kutte ut stevnet, men at de samtidig gir uttrykk for at det blir et savn.

Hovedstyreleder Magnar Mæland sier også i sin tale til landsmøtet at Blink vil bli savnet.

– Men nostalgi er ikke det samme som gudsfrykt. Og når ting ikke blir som vi har tenkt, så la oss holde fast på at Gud kan ha tenkt noe annet, og det kan til og med være både større og bedre.

Mæland forteller at de neste to årene vil landsmøte heller bli arrangert en helg i samarbeid med en lokal menighet før de arrangerer en stor europeisk baptistkonferanse i Stavanger i 2021.

Flere menigheter
Baptistsamfunnet har likevel grunn til å glede seg over andre tall i organisasjonen.

– Det har aldri vært flere baptistmenigheter i Norge enn nå og antallet baptister er også stigende etter mange år i svak tilbakegang, sier Mæland.

Baptistsamfunnet ønsket også tre nye menigheter velkommen på årets Blink: Oslo-kirkene Grace Church og Baptistkirken Home samt Chin Bethel Church i Egersund.

Baptistene dropper sommerstevne MØTER FORSTÅELSE: Lederen for hovedstyret i Baptistsamfunnet, Magnar Mæland, fortalte i sin tale til landsmøtet om avgjørelsen om å kutte ut Blink. Beslutningen ble, ifølge Baptistsamfunnet, møtt med forståelse selv om mange syntes det var trist. FOTO: Roger Dahl, Baptistsamfunnet

– Migrantmenigheter prioriterer annerledes

Flere av Baptistsamfunnets menigheter er migrantmenigheter eller internasjonale menigheter med en blanding av etniske nordmenn og andre. Informasjonslederen tror dette kan være en av årsakene til at oppslutningen rundt Blink er så lav.

– Mange av migrantmenighetene har andre tanker om hva de vil bruke tid på når det gjelder sommerstevner. De kommer gjerne på landsmøtet, men drar igjen etterpå, sier Dahl.

Han forteller at tanken med Blink har vært å lage et familiestevne i tilknytning til landsmøtet.

– Det er tydeligvis en stevneform som ikke passer så godt for migrant-familiene som vil prioritere annerledes. Det kan også ha med kostnader å gjøre da mange av dem bidrar med midler til familie i hjemlandet, sier Dahl.

Konkurrerer med egne leirer

Dahl forteller at Blink også har en konkurrent i familieleiren Baptistsamfunnet arrangerer senere på sommeren.

– Mange reiser heller dit der det er lavere skuldre og enda mer feriefølelse enn på et stevne.

Informasjonslederen forteller at Baptistsamfunnet, i løpet av de 7 årene de har arrangert Blink om sommeren, også har fått en ny form for lederkonferanse.

– Vi har slått sammen ungdomskonferansen og den gamle pastorkonferansen og fått en lederkonferanse med en positiv utvikling og vekst hvert år, sier Dahl og legger til:  

– Vi har flere deltakere på lederkonferansen enn vi har voksne deltakere i Stavern denne uka, så sånn sett er det på tide å tenke nytt. KPK

Les også

Blink er historie - Utfordring for møteplassene

Det var brått og brutalt da hovedstyreleder Magnar Mæland i sin tale til landsmøtet informerte om at det var slutt. Blink 2018 ble siste året. Hva nå?
Les mer

Høstnummeret er ute

Abonnentene fikk tredje utgave av magasinet Baptist.no i posten sist uke. Nå kan du lese e-versjonen på nettsidene våre.
Les mer

Tre nye menigheter

Varm velkomst for tre nye menigheter i Det Norske Baptistsamfunn.
Les mer
1 - 3 av 60
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone