Ny redaktør i KPK
Ny redaktør i KPK
18 juli 2018
Ingunn Marie Ruud (36) er ansatt som ny redaktør for Kristelig Pressekontor (KPK

Den 1. august overtar Ingunn Marie Ruud som ansvarlig redaktør for Kristelig Pressekontor etter Markus Plementas, som har valgt å gå over til en stilling i Normisjon.

– Jeg er svært glad for at Ingunn tar over som redaktør. Hun har løftet det journalistiske arbeidet og har gode forutsetninger for å ta KPK videre i riktig retning, sier Plementas.

Ruud har vært fast ansatt som journalist i KPK siden mars 2016. Før sin tid i KPK jobbet Ruud i over 6 år som kommunikasjonskonsulent og redaktør for Credo i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag samt en kort periode som ansvarlig redaktør for lokalavisen Suldalsposten.

– Jeg er imponert over det arbeidet Markus har gjort i KPK og gleder meg til å ta tak i nye utfordringer i tiden framover, sier Ruud.

Omstrukturering
Som en del av prosessen med å få på plass ny redaktør har styret i KPK valgt å gjøre noen endringer i struktureringen av arbeidet. Det er inngått en avtale med Tankesmien Skaperkraft som skal ta seg av mye av den økonomiske administrasjonen til nyhetsbyrået, slik at redaktøren kan konsentrere seg mer om det redaksjonelle.

– Styret er glad for at vi har fått på plass ny redaktør, og vi kjenner oss sikre på at det blir en god løsning. Ettersom det ble internt opprykk i stillingen, oppsto det også behov for ny journalist, og vi er tilfreds med at også dette ordnet seg før ferien, sier styreleder i KPK, Petter Olsen.

Stein Gudvangen er ansatt som journalist i en 50 prosent stilling fra 1. september.

– Styret er forvisset om at KPK kommer til å fortsette i den gode trenden som har vært under ledelse av avtroppende redaktør, Markus Plementas. Vi vil også ønske ham lykke til med nye utfordringer hos en av våre eiere, Normisjon, sier Olsen.

KPK eies av over 30 kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

Første kvinne
Ruud har utdanning i journalistikk og kunst- og kulturforvaltning fra Universitetet i Stavanger. Hun har også årsstudium Design og kommunikasjon i digitale medier fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og tverrkulturell kommunikasjon fra Mediehøgskolen Gimlekollen.

Hun blir den første kvinnelige redaktøren i Kristelig Pressekontors 104 år lange historie og tror KPK fortsatt har en viktig rolle å spille i det norske medielandskapet.

– Vi ser en økt interesse for religion og livssynsstoff i sekulære medier samtidig som medieundersøkelser viser at få journalister selv har et religiøst livssyn. Her kan KPK bidra inn med sin gode kompetanse på kristen-Norge og det som rører seg der. KPK

Bildetekst:
INTERNT OPPRYKK: Ingunn Marie Ruud går fra stillingen som journalist til å bli ansvarlig redaktør for KPK. FOTO: Şadan Ekdemir

 

 

Les også

Kristne bokhandlere presses av netthandel

Kristne bokhandlere har stadig færre kunder i butikkene. Nå merker de også et press fra kristne forlag som både konkurrerer med dem og er avhengige av dem.
Les mer

– Frykt ikke pressen

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, oppfordrer kristne til å engasjere seg i media. – Kristenfolk har en viktig stemme inn i verdidebatter i vår tid, mener hun.
Les mer

Økumenisk pinsefestival

Tema på festivalen i Oslo er «det universelle søskenskapet mellom folk og nasjoner» i forbindelse med FN menneskerettighetserklæringens 70-årsjubileet.
Les mer
1 - 3 av 11

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone