Åpent for boligbygging på folkehøyskolens eiendom
Åpent for boligbygging på folkehøyskolens eiendom
28 mai 2018
4. april godkjente kommunestyret i Bærum en strøkstilpasset boligbygging på Holtekilen Folkehøyskoles eiendom.

Av Siri D. Fjeldberg

Strøkstilpasset boligbygging vil i denne sammenhengen si en fortettet småhusbebyggelse. Vedtaket innebærer at allmennheten får tilgang til avsatt friområde nederst mot Holtekilen. - Dette reduserer noe av potensialet som man tok utgangspunkt i da utredningen ble satt igang, men vil fremdeles skape gode muligheter for å skaffe kapital til investeringer i begge skoleeiendommene, sier leder i Baptistenes Eiendomsdrift, Svein Arild Pihlstrøm. Vedtaket om å utrede skoleområdet for boligbygging ble vedtatt i Landsmøtet 2014.

I utgangspunktet så man også for seg en lavblokk der hvor internatet til Folkehøyskolen ligger i dag. På grunn av støysoner er det fremdeles usikkert om dette lar seg gjøre i forhold til E18. Hvordan utbyggingen vil se ut må også avklares med Folkehøyskolen i forhold til deres ønsker og planer.

Det er også usikkerhet rundt hvor mye man vil kunne få inn på salget av tomtearealet. Høyskolen for ledelse og teologi er akkreditert for bachelor i utvidet fagkrets og er i sterkt behov for flere klasserom og samlingssal, og det jobbes med muligheter for å løse denne situasjonen.

Handlingsplan for videre arbeid vil bli lagt fram i forbindelse med Baptistenes Landsmøte i Stavern 4.-5. juli.

 

 

 

Les også

Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie

Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Les mer

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer
1 - 3 av 133
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone