Åpent for boligbygging på folkehøyskolens eiendom
Åpent for boligbygging på folkehøyskolens eiendom
28 mai 2018
4. april godkjente kommunestyret i Bærum en strøkstilpasset boligbygging på Holtekilen Folkehøyskoles eiendom.

Av Siri D. Fjeldberg

Strøkstilpasset boligbygging vil i denne sammenhengen si en fortettet småhusbebyggelse. Vedtaket innebærer at allmennheten får tilgang til avsatt friområde nederst mot Holtekilen. - Dette reduserer noe av potensialet som man tok utgangspunkt i da utredningen ble satt igang, men vil fremdeles skape gode muligheter for å skaffe kapital til investeringer i begge skoleeiendommene, sier leder i Baptistenes Eiendomsdrift, Svein Arild Pihlstrøm. Vedtaket om å utrede skoleområdet for boligbygging ble vedtatt i Landsmøtet 2014.

I utgangspunktet så man også for seg en lavblokk der hvor internatet til Folkehøyskolen ligger i dag. På grunn av støysoner er det fremdeles usikkert om dette lar seg gjøre i forhold til E18. Hvordan utbyggingen vil se ut må også avklares med Folkehøyskolen i forhold til deres ønsker og planer.

Det er også usikkerhet rundt hvor mye man vil kunne få inn på salget av tomtearealet. Høyskolen for ledelse og teologi er akkreditert for bachelor i utvidet fagkrets og er i sterkt behov for flere klasserom og samlingssal, og det jobbes med muligheter for å løse denne situasjonen.

Handlingsplan for videre arbeid vil bli lagt fram i forbindelse med Baptistenes Landsmøte i Stavern 4.-5. juli.

 

 

 

Les også

Meld deg på landsmøtet nå!

1. april øker prisene, og det er ingen spøk. Derfor oppfordrer vi alle som har tenkt seg på landsmøtet til å melde seg på nå!
Les mer

HLT topp tre i landet på studiekvalitet

Mars måned betyr årsrapportering og evaluering. Heldigvis kan vår høyskole igjen vise til gode resultater. Studenttallet steg med 12 % til 278 studenter, og antallet studiepoeng som ble avlagt pr. student var litt høyere enn landsgjennomsnittet.
Les mer

Meld deg på landsmøtet nå

5.-7. juli er det landsmøte i Tromsø. Vi har reservert et begrenset antall rom til overnatting. For å få beste pris på overnatting må du melde deg på i løpet av mars.
Les mer
1 - 3 av 88
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone