Åpent for boligbygging på folkehøyskolens eiendom
Åpent for boligbygging på folkehøyskolens eiendom
28 mai 2018
4. april godkjente kommunestyret i Bærum en strøkstilpasset boligbygging på Holtekilen Folkehøyskoles eiendom.

Av Siri D. Fjeldberg

Strøkstilpasset boligbygging vil i denne sammenhengen si en fortettet småhusbebyggelse. Vedtaket innebærer at allmennheten får tilgang til avsatt friområde nederst mot Holtekilen. - Dette reduserer noe av potensialet som man tok utgangspunkt i da utredningen ble satt igang, men vil fremdeles skape gode muligheter for å skaffe kapital til investeringer i begge skoleeiendommene, sier leder i Baptistenes Eiendomsdrift, Svein Arild Pihlstrøm. Vedtaket om å utrede skoleområdet for boligbygging ble vedtatt i Landsmøtet 2014.

I utgangspunktet så man også for seg en lavblokk der hvor internatet til Folkehøyskolen ligger i dag. På grunn av støysoner er det fremdeles usikkert om dette lar seg gjøre i forhold til E18. Hvordan utbyggingen vil se ut må også avklares med Folkehøyskolen i forhold til deres ønsker og planer.

Det er også usikkerhet rundt hvor mye man vil kunne få inn på salget av tomtearealet. Høyskolen for ledelse og teologi er akkreditert for bachelor i utvidet fagkrets og er i sterkt behov for flere klasserom og samlingssal, og det jobbes med muligheter for å løse denne situasjonen.

Handlingsplan for videre arbeid vil bli lagt fram i forbindelse med Baptistenes Landsmøte i Stavern 4.-5. juli.

 

 

 

Les også

Feirer at folkehøgskolen er 60 år

Inneværende skoleår er det 60 år siden første kull med elever gikk på Holtekilen folkehøgskole. Fristen for å melde seg på er 30. januar.
Les mer

Feirer ti år med felles høyskole

Det er 10 år siden HLT ble etablert som et samarbeid mellom Det Norske Baptistsamfunn og Pinsebevegelsen i Norge ved Filadelfiakirken Oslo.
Les mer

Skal forske på integrering, kirkedeltakelse og omvendelse

Gabriel Stephens og Roald Zeiffert er ansatt som stipendiater i 75 % stilling ved HLT. Etter planen vil begge produsere en Ph.D i løpet av den neste fireårsperioden.
Les mer
1 - 3 av 82
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone