Åpent for boligbygging på folkehøyskolens eiendom
Åpent for boligbygging på folkehøyskolens eiendom
28 mai 2018
4. april godkjente kommunestyret i Bærum en strøkstilpasset boligbygging på Holtekilen Folkehøyskoles eiendom.

Av Siri D. Fjeldberg

Strøkstilpasset boligbygging vil i denne sammenhengen si en fortettet småhusbebyggelse. Vedtaket innebærer at allmennheten får tilgang til avsatt friområde nederst mot Holtekilen. - Dette reduserer noe av potensialet som man tok utgangspunkt i da utredningen ble satt igang, men vil fremdeles skape gode muligheter for å skaffe kapital til investeringer i begge skoleeiendommene, sier leder i Baptistenes Eiendomsdrift, Svein Arild Pihlstrøm. Vedtaket om å utrede skoleområdet for boligbygging ble vedtatt i Landsmøtet 2014.

I utgangspunktet så man også for seg en lavblokk der hvor internatet til Folkehøyskolen ligger i dag. På grunn av støysoner er det fremdeles usikkert om dette lar seg gjøre i forhold til E18. Hvordan utbyggingen vil se ut må også avklares med Folkehøyskolen i forhold til deres ønsker og planer.

Det er også usikkerhet rundt hvor mye man vil kunne få inn på salget av tomtearealet. Høyskolen for ledelse og teologi er akkreditert for bachelor i utvidet fagkrets og er i sterkt behov for flere klasserom og samlingssal, og det jobbes med muligheter for å løse denne situasjonen.

Handlingsplan for videre arbeid vil bli lagt fram i forbindelse med Baptistenes Landsmøte i Stavern 4.-5. juli.

 

 

 

Les også

Feiring utsatt til februar neste år

I år er det 60 år siden Holtekilen folkehøgskole åpnet dørene for første kull med elever. Det feirer skolen 9. februar 2019 med en sammenkomst på skolen.
Les mer

Utvidet perspektiv i møte med muslimene

Martin Accad som har jobbet med muslimer i Beirut gjennom mange år delte sitt perspektiv på de kristnes møte med muslimer på fagdagene.
Les mer

– Må anerkjenne at religion og vold kan henge sammen

Baptist-teolog og islam-forsker Martin Accad fra Libanon mener religiøse ledere må ha en felles forståelse for hva religiøs vold er for å kunne bekjempe den. 10. og 11. oktober deltar han på fagdager på Høyskolen for ledelse og teologi.
Les mer
1 - 3 av 77
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone