Hybel og deltidsstilling
Hybel og deltidsstilling
16 mai 2018
Oslo Sentrum Baptistkirke søker etter 1-2 menighetsarbeider(e) i til sammen inntil 50% stilling som sammen med pastor Fredrik Krunenes skal arbeide med å videreutvikle menigheten. Engasjementet gjelder i første omgang høsten 2018.
Oslo Sentrum Baptistkirke ønsker samarbeidspartner(e) for pastor Fredrik Krunenes. Fredrik Krunenes har i 2018 et 50% vikariat som pastor i menigheten, ogmenighetenn søker etter 1-2 menighetsarbeider(e) i til sammen inntil 50% stilling som sammen med Fredrik skal arbeide med å videreutvikle menigheten. Engasjementet gjelder i første omgang høsten 2018.

Fullstendig utlysning

Oslo Sentrum Baptistkirke sier:
  • Vi har tro for at det er viktig å brenne for noe sammen som menighet. Og vi er opptatt at dette skal skj e på en bærekraftig og sunn måte ved å ha fokus på enkeltmennesket. Vårt menighetsfellesskap skal oppleves som relevant for den enkelte. Jakten på den enkeltes drømmer, talenter og nådegaver vil være sentralt i 2018.
  • Vi vil videre ha fellesskap i spesielt fokus. Som kristne står vi sterkere når vi står sammen. Det å videreutvikle og bygge fellesskap av varme relasjoner er derfor sentralt.
  • Ledelse er viktig både i små og større grupper. Menigheten må derfor arbeide for å istandsette eksisterende og nye ledere til lederoppgaver.
Relaterte lenker

Les også

Gammel skute å snu

Oslo Sentrum Baptistmenighet ruster seg til nye eventyr!
Les mer

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone