Alternativ konfirmasjon
Alternativ konfirmasjon
16 mai 2018
Raufoss Baptistmenighet inviterer til å være gjest i konfirmasjonstiden.

Av Siri D. Fjeldberg

- Vi kaller det alternativ konfirmasjon for at det skal være forståelig, forteller pastor i Raufoss Baptistmenighet, Sissel Østlien. - Konfirmantene inviteres til et år hvor de kan få en annen vinkling på konfirmasjonen og få se ting fra innsiden. Vi har ikke et bestemt antall gudstjenester de må på, men det forventes at de kommer på gudstjenestene når det er spesielle kirkelige handlinger som troende dåp, barnevelsignelse og medlemsopptakelse. De får en grunnleggende innføring i kristen tro i tillegg til at vi samtaler om de store spørsmålene i livet. Mange av konfirmantene setter pris på å være i en mindre gruppe, og føler at de blir sett.

Raufoss Baptistmenighet har lite barne- og ungdomsarbeid ellers i menigheten, og rekrutterer dermed ikke blant menighetsbarn. - Første året hadde vi innlegg i Totenbladet, mens nå rekrutterer vi ved at tidligere konfirmanter forteller om oss. Vi er innom ungdomsskolen og prestenterer vårt opplegg sammen med de andre som tilbyr konfirmantopplegg i området. Det er også foreldre som ringer og spør for å finne ut mer. Det viktige for oss er nettopp dette at konfirmantene er gjester. De trenger ikke å ha kjent oss før, og de trenger ikke å være med etterpå. Samtidig kobler vi konfirmantene med en forbeder som støtter de det året de er med. Det skaper god kontakt, og har blitt veldig positivt mottatt hos konfirmanter og foreldre.

På Raufoss samarbeider Baptistkirken med Den norske Kirke og konfirmantene i baptistkirka er med på konfirmantleiren på Mesnali, Konfirmantforum og Fasteaksjonen hvor de møter venner som konfirmerer seg i Den norske Kirke.

Tistedal Baptistmenighet har også mange konfirmanter uten sterk tilknytning til menigheten. - De vi når har gjerne vært innom andre deler av barne- og ungdomsarbeidet vårt og har dermed en eller annen form for link til oss, forteller pastor i Tistedal Baptistmenighet Agnar Sæli. - Vi har vært en del av fellesarbeidet på Østlandet siden 2004 og opplegget rundt helgeundervisningen som vi har er blitt veldig bra, og er stadig i utvikling. Nå rekrutterer vi mest gjennom tidligere konfirmanter, og trenger ikke å synliggjøre oss veldig mye ellers.

Konfirmasjonsarbeidet i Tistedal er en del av Levende Tro arbeidet som følger barna helt fra de er små og opp i voksen alder. De har mulighet for å være fjorårskonfirmant for de som ønsker noe mer, og veileder videre inn i ledertreningsprogrammene til Ung baptist.

På Raufoss fanges også familiene opp. - Vi stiller oss spesielt tilgjengelig for foreldrene det året de har en konfirmant i huset, hvis de skulle ønske samtaler eller mer kontakt med menigheten, forteller Sissel. - I tillegg tilbyr vi alternativ gudstjeneste på julaften hvor konfirmantene er med, og flere familier velger å fortsette med dette også etter konfirmasjonstiden. Noen foreldre blir også så begeistret når de er på første foreldremøtet at vi vurderer å starte foreldrekurs!

Les også

Gudstjeneste preget av ettertanke

Søndag 24. mai åpnet mange av baptistmenighetene igjen. Vi deltok på Raufoss!
Les mer

Ny frikirkelig konferanse for trosopplæring

Med inspirasjon fra USA ønsker norske frikirker i høst å utruste pastorer, ledere og andre til å gi videre en tro som varer til neste generasjon.
Les mer

Radiogudstjeneste

Tredje søndag i advent inviterte NRK hele landet med på gudstjeneste i Raufoss Baptistmenighet. Om du gikk glipp av den er det fremdeles muligheter!
Les mer
1 - 3 av 36
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone