Sivile rettigheter
Sivile rettigheter
23 mai 2018
Sivile rettigheter er et begrep som vi sjelden bruker her i Norge. Vi lever i et samfunn som er velorganisert og forutsigbart. Slik er det dessverre ikke i Bas-Uélé.

Både enkeltpersoner og organisasjoner opplever å bli trakassert, truet og presset for penger fra folk som jobber i det offentlige. Det kan være soldater eller politi som setter opp veisperringer hvor de stopper forbipasserende og krever betalt for ulike påbud som de selv finner på, eller det kan være de lokale politikerne som krever skatt fra CBCN fordi de bruker solcellepanel til lys i bygningene sine.

Et annet eksempel er at mange jenter i grunnskolen opplever overgrep fra lærerne. Dette blir aldri påtalt eller tatt til rettssystemet.

CBCN driver et prosjekt med NORAD-støtte, hvor befolkningen får tilbud om å organisere seg i såkalte utviklings-grupper. Gruppene møtes jevnlig, og det blir blant annet undervist om ulike lover og om hvilke rettigheter som gjelder for både befolkningen og for offentlig ansatte. Folk samtaler om hvordan de kan stå opp imot urett, og hvordan de kan kreve rettferdig behandling fra både lokale og sentrale myndigheter.

Relaterte lenker

Les også

Norad avviser rent tillitsbasert bistand

ADVARER: I Norad mener man norske misjonsorganisasjoner som driver med bistand, står i fare for operere i en blindsone fordi de deler livssyn med dem som mottar den norske bistanden. Noe en oforsøker å være seg bevist innen baptistenes bistands- og misjonsarbeid.
Les mer

Et håndslag til helsearbeidet i Bas-Uélé

20.juni var Rita og Arild Henningsen innom kontoret til Baptistsamfunnet og overleverte 142.750 kroner som de har samlet inn til helsearbeidet i Bas-Uélé
Les mer

På oppdrag i Chin-staten

Før påske var misjonsleder Lise Kyllingstad på besøk i Burma for å se på ulike muligheter for bistands– og hjelpearbeid inn i Chin-staten.
Les mer
1 - 3 av 106
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone