Lese- og skrive opplæring
Lese- og skrive opplæring
23 mai 2018
Når det er slik at foreldrene må betale skolepenger, og når pengene ikke strekker til – da blir guttene prioritert. Mange kvinner i Bas-Uélé har derfor aldri fått gå på skolen. De har måttet være hjemme og hjelpe mor med å sope gårdsplassen, bære ved, hente vann og bidra med matlagingen.

Som voksen og analfabet er det mange kvinner som bærer på en drøm om å kunne lese og skrive. En kvinne forteller at hun ikke vil være avhengig av andre for å skrive til eller lese brev fra datteren som studerer i Kisangani.

CBCN tilbyr et kurs som går over seks til elleve måneder, og på denne tiden lærer folk seg lese- og skrivekunsten! De bruker en metode som er utarbeidet for kvinner i afrikanske land, og hvor bokstavene blir formet av begreper som de kjenner til: Gryte-ører, appelsin og støte-pinner.

Det finnes også en del menn i Bas-Uélé som ikke kan lese og skrive. De er velkommen til opplæringen på lik linje med kvinnene. CBCN har som mål å utrydde analfabetismen i området.

Kvinner og menn som har lært seg å lese og skrive har uttrykt ønske om å kunne ta grunnskolen, for så å fortsette med videregående og så høyskoleutdanning. CBCN har derfor tatt utfordringen med å lage et tilbud for dem, siden det ikke passer at de begynner i første klasse sammen med 6-åringene.

Dette prosjektet er støttet med NORAD-midler. De dekker 90% av kostnadene, og Baptistsamfunnet samler inn penger til å dekke de resterende 10%.

Relaterte lenker

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone