Evangelisering og kristen fostring
Evangelisering og kristen fostring
28 august 2018
På samme måte som oss, er CBCN opptatt av å finne gode måter for å nå ut med budskapet om Jesus. De ser at det er viktig med arbeid som retter seg mot barn og ungdom.

CBCN (Baptistkirken i Nord-Kongo) har derfor fokus på søndagsskolearbeid, speiderarbeid og opplæring av ungdomsledere.

I mange kirker, særlig i byene, har de startet å ha søndagsskole for barna på formiddagen før gudstjenesten. Der samles barn av kirkemedlemmene, og barn fra nabolaget som ikke har tilknytning til kirken. Søndagsskolelærerne forteller bibelhistorier og lære dem sanger om Jesus.

Speiderarbeid har vist seg å være en attraktiv aktivitet for barn og ungdom i alle aldrer. Det er etablert flere speidertropper, og både små og store setter pris på å lære om Jesus, og samtidig få undervisning i hvordan de for eksempel kan lage knuter.

Lederne for evangelisering og kristen fostring samarbeider med lokale kirker om å organisere evangeliseringskampanjer. Da stiller menighetene opp med alle sine kor og musikkgrupper, og lager en skikkelig «happening» i lokalmiljøet, med forkynnelse og mye sang og musikk. Slike kampanjer resulterer ofte i at nye mennesker finner veien til kirken!

CBCN har ikke nok pastorer til å betjene alle sine 350 kirker. Noen menigheter blir ledet av evangelister. Det blir derfor holdt kurs og seminarer for evangelistene, slik at de skal ha et best mulig grunnlag for å utføre tjenesten sin.

Gaveinntektene fra medlemmene i CBCN er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene til evangelisering og kristen fostring. Vi bidrar derfor med økonomisk støtte til dette arbeidet.

CBCN har to ansatte som har et spesielt ansvar for evangelisering og kristen fostring.

Relaterte lenker

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone