Økumenisk pinsefestival
Økumenisk pinsefestival
9 mai 2018
Tema på festivalen i Oslo er «det universelle søskenskapet mellom folk og nasjoner» i forbindelse med FN menneskerettighetserklæringens 70-årsjubileet.

Andre pinsedag (21. mai) er det en tradisjon at mange menigheter i Oslo møtes å feire pinse sammen. De siste årene har det vokst en tradisjon som vi kaller pinsefestival hvor mange immigranter og deres menigheter samles for å feire pinse med kulturfestival med ulike tema.. Arrangementet er åpent for alle.

I 2018 er det 70 år siden Verdenserklæringen for menneskerettigheter ble skrevet og vedtatt. Vi markerer dette i en tid preget av frykt, fordommer og økende polarisering mellom folk og nasjoner. Det forekommer på grunn av skjevt fordelt økonomisk og politisk maktfordelinger mellom folk innenfor et land i mange tilfeller men også mellom land og verdensdeler i stor grad.

Det er ikke vanskelig å se sammenhengen mellom maktforholdene og den økende framveksten av fenomener av identitetspolitikk (etnisk, religiøst og rasistisk). Dette er i ferd med å undergrave alt som er blitt utrettet i tidligere generasjoner som for eksempel menneskerettighetserklæringen.

Verdenserklæringen for menneskerettigheter er fellesramme for mellom menneskelige relasjoner. Den må ikke tas får gitt. Pinsehøytid er en gyllende anledning å løfte dette søskenskap mellom mennesker uansett land, kultur, og erfaring som erklæringen forutser. Vi trenger å minne hverandre om at vi er hverandres voktere, medmennesker og medborgere tross kulturell bakgrunn, opphav, utseende og økonomisk vilkår.

Økumenisk pinsefestival

Utdrag fra årets program

  • En økumenisk pinsegudstjeneste med kor og musikkgrupper fra ulike menigheter inkludert David Andre Østby, Advent Ambassaders, tekstlesning i ulike språk, vitnesbyrd ved Domprost Anne-May Grasaas)
  • Kulturfestival med årets tema «søskenskap» i fokus
  • Panelsamtale (Biskop Kari Veiteberg, Byråd Rina Mariann Hansen, forsker Marta Bivand Erdal)
  • Mat fra ulike kulturer (Kina, Indonesia, Ghana, Etiopia, Filipinene, Kambodsja, Norge)
  • Lansering av LAGET-Interact ressursnettside
  • Musikk og dans med noen lovende artister
  • Utstillinger organisasjoner og deres arbeid
  • Morro/aktivitet for barn (hoppeslott mfl)
Relaterte lenker

Les også

Å være kirke i en ny tid

Tirsdag 19. mai kl 10.00-12.00 tilbyr Norges kristne råd og Naturlig Menighetsutvikling et spennende og matnyttig webinar om å tenke nytt om å være kirke.
Les mer

Frykter kort levetid for ny tros- og livssynslov

Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd er generelt tilfreds med den nye tros- og livssynsloven, men frykter omkamp uten tverrpolitisk enighet. Foto: Stein Gudvangen, KPK.
Les mer

Mange gjennomslag i trossamfunnsloven

Spesialrådgiver Dag Nygård i Norges kristne råd var tilstede i Stortinget da ny trossamfunnslov ble behandlet 14. april. Les rådets kommentarer.
Les mer
1 - 3 av 42
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone