Slutter som daglig leder
Slutter som daglig leder
7 mai 2018
Etter 11 år som daglig leder i Ung baptist er det tid for nye utfordringer for Roald Zeiffert.

Av Roger Dahl

- Roald Zeiffert har orientert landsstyret i Ung baptist om at han ønsker å fratre sin stilling som daglig leder i Ung baptist fra 1 januar 2019, sier styreleder Shalome Croos i en pressemelding. Roald har vært daglig leder siden november 2007, og har ledet organisasjonen i en fase med store forandringer. Blant annet har Ung baptist blitt reelt flerkulturell i denne perioden. 

- Roald har vært en veldig engasjert og ambisjonsrettet daglig leder. Han har speidet etter muligheter og brukt enhver sjanse til å få til en positiv utvikling i Ung baptist. Videre har han
vært en viktig brikke i arbeidet for integrasjon og utvikling av gode unge ledere i baptistsamfunnet, sier Croos og føyer til:

- Vi kommer til å savne han, og ønsker han all lykke og Guds velsignelse videre.

Croos opplyser at landsstyret starter prosessen med å rekruttere ny daglig leder etter sommerferien, og ser for seg en spennende og grundig prosess det kommende året.

Les også

Lederskifte i Ung baptist

Fra årsskiftet overtok Sveinung Vaagen (t.v.) som daglig leder i Ung baptist etter Roald Zeiffert.
Les mer

Skal forske på integrering, kirkedeltakelse og omvendelse

Gabriel Stephens og Roald Zeiffert er ansatt som stipendiater i 75 % stilling ved HLT. Etter planen vil begge produsere en Ph.D i løpet av den neste fireårsperioden.
Les mer

Sandnesposten om Ung kloster

Thea Kristin Reilstad (21) og Brit Janne Helland (21) har valgt en annerledes vei enn mange jevnaldrende.
Les mer
1 - 3 av 85
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone