Slutter som daglig leder
Slutter som daglig leder
7 mai 2018
Etter 11 år som daglig leder i Ung baptist er det tid for nye utfordringer for Roald Zeiffert.

Av Roger Dahl

- Roald Zeiffert har orientert landsstyret i Ung baptist om at han ønsker å fratre sin stilling som daglig leder i Ung baptist fra 1 januar 2019, sier styreleder Shalome Croos i en pressemelding. Roald har vært daglig leder siden november 2007, og har ledet organisasjonen i en fase med store forandringer. Blant annet har Ung baptist blitt reelt flerkulturell i denne perioden. 

- Roald har vært en veldig engasjert og ambisjonsrettet daglig leder. Han har speidet etter muligheter og brukt enhver sjanse til å få til en positiv utvikling i Ung baptist. Videre har han
vært en viktig brikke i arbeidet for integrasjon og utvikling av gode unge ledere i baptistsamfunnet, sier Croos og føyer til:

- Vi kommer til å savne han, og ønsker han all lykke og Guds velsignelse videre.

Croos opplyser at landsstyret starter prosessen med å rekruttere ny daglig leder etter sommerferien, og ser for seg en spennende og grundig prosess det kommende året.

Les også

Skal tjene Gud i Frankfurt

Robertas Aleksandravicius og hans kommende kone Viktoria Georgieva reiser til Frankfurt i september for å jobbe i Bethel International Baptist Church.
Les mer

Roald Zeiffert inn i internasjonal oppgave

European Baptist Federation (EBF) og EBFs barne- og ungdomskomité har i dag presentert Roald Zeiffert som ny koordinator for Horizons, lederutviklingsprogrammet for ungdom.
Les mer

Støtte til nettverksbygging

Ung baptist har fått tilsagn på støtte til prosjektet Unglink som handler om å knytte etablerte kristne organisasjoner og nye migrantgrupper tettere sammen.
Les mer
1 - 3 av 80
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone