Jubileumskonferanse - Kirkens framtid i samfunnets framtid
Jubileumskonferanse - Kirkens framtid i samfunnets framtid
27 april 2018
Hvordan ser samfunnet ut i 2038, og hva gjør kirkene for å forberede seg, er utfordringen Naturlig Menighetsutvikling gir i jubileumsmarkeringen.

Jubileumsmarkeringen finner sted i Oslo Sentrum Baptistkirke 28. mai. Da feirer Naturlig Menighetsutvikling (NaMU) seg selv. Det er ikke en feiring som handler om å se tilbake. Derimot er fokuset rettet framover.

Kl. 18.00 - Velkomst, fellesskap og kveldsmat
Kl. 18.30 - Ord og toner for kvelden
Kl. 18.45 - Den  historiske kirken i balanse og ubalanse
v/Kjetil Sigerseth
Et trinitarisk perspektiv på kirken før, nå  og fremover. Hva kan Det trinitariske kompasset (Naturlig menighetsutvikling) si om hvordan kirken i Norge har utviklet seg og om den ubalanse som er i kirken i dag? Kjetil Sigerseth er daglig leder NaMu Norge.
Kl. 19.05 -19.50 - Norge anno 2038 v/Pål Repstad og Ronald Mayora Synnes
Presentasjon av det samfunnsfaglige grunnlaget for et scenario av 2038. Pål prøver å presentere et bredt bilde av Norge og kirken i 2038. Ronald utfyller Pål med barne- og unges situasjon og etnisitet i samfunn og kirke i 2038.
Kl. 19.50 - Gruppesamtale
Kl. 20.10 - Pause med forfriskninger
Kl. 20.20-21.05 - Hva gjør menighetene i dag for å forberede seg på 2038?
v/Tin Mörk og Björn Gusmark
I England gir Fresh Expressions of Church viktige svar.   Fra den svenske varianten Nya sätt att vara kyrka (www.nyasattattvarakyrka.se) kommer Tin Mörk og Björn Gusmark. Tin og Björn er inspiratorer i Nya sätt att vara kyrka og prester i Svenska kyrkan.
Kl. 21.05 - Gruppesamtale
Kl. 21.30 - Utsendelse

JUBILEUMSKONFERANSE 28. MAI 2018 – NaMu 20 ÅR
Påmelding sendes til post@namunorge.no innen 16. mai. Menigheter må gjerne sende felles påmelding med antall og navn på deltakerne. Kr. 100,- pr. deltaker til dekning av mat m.m.
Sted: Oslo  sentrum baptistkirke (Hausmanns gate 22, 0182 Oslo)

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone