Menighetsplantingen på Sola – Vi har en fantastisk Gud
Menighetsplantingen på Sola – Vi har en fantastisk Gud
27 april 2018
Startet med fire personer, en kassett og et sterkt kall fra Gud.

Kjell W. Stadheim tok imot Jesus i 1981, 41 år gammel. På den tiden fikk han mange drømmer, og bildene kan han «spille av» i hodet fremdeles. Det gjør at han beholder fokuset på kallet. Kallet om å ta seg av vanskeligstilte mennesker.

Det begynte med stiftelsen Dorkas Have i 1993. Visjonen til stiftelsen er at den i hele sitt vesen skal være et fristed for alle mennesker som er i en livssituasjon hvor de trenger en hånd å holde i. Der mennesker som elsker Gud, vil arbeide og tjene hele mennesket på evangelisk kristent grunnlag. Menneskene i stiftelsen, kalt "Dorkas Have Venner", skal stille seg til disposisjon for Jesus Kristus sin kjærlighet og omsorg ved å utføre den i praksis. Ut fra denne stiftelsen ble menigheten stiftet og tatt opp i Det Norske Baptistsamfunn i 1997. Da var de den første menighetsplantingen som var gjort på 40 år og den hurtigst voksende menigheten i Baptistsamfunnet.

- Gud sa til meg at hvis dere er trofaste mot kallet, skal jeg velsigne dere med mennesker, forteller Kjell Stadheim. - Derfor behandler vi alle mennesker som vi kommer i kontakt med som en velsignelse fra Gud. Vi skal heller ikke være en menighet der folk stirrer hverandre i nakken. Hos oss har vi alltid hatt bord og sitte rundt og det er alltid kaffe på gudstjenestene. Alle skal kunne se hverandre.

Og det har skjedd utrolige ting hele veien i menighetens historie, hvor menigheten har fått lov til å ta del i menneskers liv, om aldri så vanskelig, og fått føre mennesker til frelse. Dette gjorde at menigheten nådde 100 medlemmer på to år.

I 20 års perioden har menigheten hatt lønnet pastor kun i to perioder, og er for tiden uten pastor. - Vi ønsker ikke bare å være et fellesskap hvor mennesker skal høre forkynnelsen, men et sted hvor de skal lære å bruke det de hører. Derfor er menigheten og talerstolen en treningsplass. Dette gjør at mennesker «vokser ut av» menigheten, flytter og starter nye grupper eller gjør andre ting. Noen kan tenke at det er dumt, men vi tenker at det er dette vi skal gjøre. Utruste mennesker til å gå videre dit de er kalt.

Sola Kristne Fellesskap har hatt et stabilt arbeid i 20 år. - Alle menigheter har et kall. Når nye pastorer kommer til menigheter kan det hende at de ønsker å følge sitt eget kall, og det er ikke sikkert at det er det samme som menighetens kall. Hvis man alltid fokuserer på menighetens kall, skaper det større ro og kontinuitet. Selv har jeg et kall til denne menigheten og det kallet vil jeg fortsette å følge. Det gir en spesiell fred.

 

Les også

Dag Eivind Noreid

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det menighetsveileder i Baptistsamfunnet og pastor i Sandnes Baptistmenighet, Dag Eivind Noreid, som deler med oss.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer

Digitale gudstjenester 24. mai

Skien baptistmenighet med pastor Vidar Bergsland er blant menighetene som fremdeles inviterer til digitale gudstjenester fordi Korona-pandemien gir begrensninger.
Les mer
1 - 3 av 134
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone