Menighetsplantingen i Honningsvåg - Ærlig talt er det krevende!
Menighetsplantingen i Honningsvåg - Ærlig talt er det krevende!
13 april 2018
Det har vært utfordrende med mennesker som har kommet og flyttet igjen etter kort tid.

Av Siri D. Fjeldberg

Tone Sæverås, som leder menigheten sammen med Marit Bakkevold, opplevde at det var Guds vilje å flytte til byen og bygge opp menigheten. - Det har vært en utfordring med mennesker som har kommet til Honningsvåg med høy faktor på at de følger Guds vilje, og så har de dratt etter relativt kort tid. Det har skapt lite kontinuitet i arbeidet.

- I tillegg har det vært utfordrende å nå den innfødte «honninsvåging». Dels pga gamle fordommer og høy terskel til frikirkelig virksomhet. Byen har et rikt kulturliv, og i tillegg står idrett svært sterkt. Dette medfører vanskeligheter med å få barn og unge til å i det hele tatt vurdere å gå i kirka. Vi mangler rett og slett mange og gode relasjoner i den oppvoksende generasjonen, tilfører Marith Bakkevold.

Marith har stått vært med i menigheten i oppturer og nedturer i over 30 år. - Vi er her av en grunn, og jeg tror at min hensikt med å være her er å bygge menigheten ut fra de ressursene vi har. Så får vi tro at Gud gjør resten. -For min egen del føler jeg at Gud kalte meg på en tydelig måte, forteller Tone. - Og da har Han en hensikt med det. I tillegg er det de løftene vi har fått i Ordet og gjennom profetiske hilsener til Nord-Norge som er sterke merkesteiner å navigere etter. Her, som overalt ellers må det være noen som står fast over tid for at stabiliteten kan bygges. Guds hjerte er for enkeltmennesker, det ufullkomne og det som i menneskers øyne er smått. Det gjør at jeg ønsker å fortsette tross utfordringene.

Det har vært baptistisk virksomhet i Honningsvåg helt siden 1920-tallet. Til tider har det vært et stort fellesskap av kristne og baptister. Hvorfor det ikke formelt ble stiftet menighet før i 1997 er det ingen som vet. Flere av de som var med å stifte menigheten er flyttet fra stedet. Samfunnet ellers er som i andre småbyer på Finnmarkskysten, med noe fraflytting. I tillegg er det mangel på arbeidsplasser for ungdom som tar høyere utdanning. Det gjør at det blir en «gammel» befolkning i kommunen. Menigheten har i dag ca 20 medlemmer.

 

Les også

Klart til bruk ...

Så snart situasjonen rundt korona-pandemien tillater det er Rivermont Ungdomssenter klar til bruk. Byggekomiteen møttes med betryggende korona-avstand.
Les mer

Digitale gudstjenester 3. mai

På den fjerde søndagen i påsketiden inviteres det igjen til digitale gudstjenester og samlinger i Medkila kirke og en lang rekke andre av kirkesamfunnets menigheter.
Les mer

«Se, jeg gjør noe nytt»

12. mars ble kirkedørene stengt. Nå yrer det av kirkeliv på nett.
Les mer
1 - 3 av 162
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone