Menighetsplantingen i Honningsvåg - Ærlig talt er det krevende!
Menighetsplantingen i Honningsvåg - Ærlig talt er det krevende!
13 april 2018
Det har vært utfordrende med mennesker som har kommet og flyttet igjen etter kort tid.

Av Siri D. Fjeldberg

Tone Sæverås, som leder menigheten sammen med Marit Bakkevold, opplevde at det var Guds vilje å flytte til byen og bygge opp menigheten. - Det har vært en utfordring med mennesker som har kommet til Honningsvåg med høy faktor på at de følger Guds vilje, og så har de dratt etter relativt kort tid. Det har skapt lite kontinuitet i arbeidet.

- I tillegg har det vært utfordrende å nå den innfødte «honninsvåging». Dels pga gamle fordommer og høy terskel til frikirkelig virksomhet. Byen har et rikt kulturliv, og i tillegg står idrett svært sterkt. Dette medfører vanskeligheter med å få barn og unge til å i det hele tatt vurdere å gå i kirka. Vi mangler rett og slett mange og gode relasjoner i den oppvoksende generasjonen, tilfører Marith Bakkevold.

Marith har stått vært med i menigheten i oppturer og nedturer i over 30 år. - Vi er her av en grunn, og jeg tror at min hensikt med å være her er å bygge menigheten ut fra de ressursene vi har. Så får vi tro at Gud gjør resten. -For min egen del føler jeg at Gud kalte meg på en tydelig måte, forteller Tone. - Og da har Han en hensikt med det. I tillegg er det de løftene vi har fått i Ordet og gjennom profetiske hilsener til Nord-Norge som er sterke merkesteiner å navigere etter. Her, som overalt ellers må det være noen som står fast over tid for at stabiliteten kan bygges. Guds hjerte er for enkeltmennesker, det ufullkomne og det som i menneskers øyne er smått. Det gjør at jeg ønsker å fortsette tross utfordringene.

Det har vært baptistisk virksomhet i Honningsvåg helt siden 1920-tallet. Til tider har det vært et stort fellesskap av kristne og baptister. Hvorfor det ikke formelt ble stiftet menighet før i 1997 er det ingen som vet. Flere av de som var med å stifte menigheten er flyttet fra stedet. Samfunnet ellers er som i andre småbyer på Finnmarkskysten, med noe fraflytting. I tillegg er det mangel på arbeidsplasser for ungdom som tar høyere utdanning. Det gjør at det blir en «gammel» befolkning i kommunen. Menigheten har i dag ca 20 medlemmer.

 

Les også

Må våge å følge drømmen

Baptistmenigheten Home i Oslo feiret menighetsstiftelsen søndag 11. november. Det var fullsatt i lokalene da pastor Bente Sandtorp og menighetsleder Halvor Krunenes ønsket velkommen til fest.
Les mer

Tromsø blir landsmøtested

Baptister fra hele landet vil samles i ishavsbyen 5.-7. juli 2019.
Les mer

Skal tjene Gud i Frankfurt

Robertas Aleksandravicius og hans kommende kone Viktoria Georgieva reiser til Frankfurt i september for å jobbe i Bethel International Baptist Church.
Les mer
1 - 3 av 150
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone